Elektronický informačný spravodaj

altElektronický informačný spravodaj vychádza s dvojmesačnou periodicitou.

Cieľom vydávania elektronického informačného bulletinu je oboznámiť širokú verejnosť o aktuálnych témach a komunikačných prioritách Európskej únie v príslušnom roku s dôrazom aj na regionálne špecifiká.