Prehĺbenie hospodárskej a menovej únie

Európska komisia 06.12.2017 predkladá akčný plán a návrhy konkrétnych krokov na nadchádzajúcich 18 mesiacov s cieľom posilniť jednotnosťúčinnosťdemokratickú zodpovednosť hospodárskej a menovej únie v Európe do roku 2025.

Hospodárska a finančná kríza, ktorá postihla Európu, sa nezačala v eurozóne, odhalila však niektoré jej inštitucionálne nedostatky. O necelých desať rokov neskôr všetky európske štáty rastú a nezamestnanosť je na najnižšej úrovni od roku 2008.

„V prípade eurozóny stojíme pred úplne základnou otázkou, či budeme schopní projekt eura ako spoločnej jednotnej meny dotiahnuť. To znamená prijať ako fakt, že o silu a stabilitu každej meny sa treba starať a vytvoriť nato treba aj nástroje. Platí to pre každú menu na svete, platí to aj pre euro.

Ak nechceme eurozónu ponechať zraniteľnú voči ďalším výkyvom, ktoré nepochybne prídu, mali by sme dobudovať bankovú úniu. Prakticky nie je možné, aby sme mali silnú a stabilnú spoločnú menu, ale pravidlá a prostriedky na ochranu bankového systému si bude každá krajina riešiť po svojom." uviedol v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. (nahrávka citátu v prílohe)

Prehĺbenie hospodárskej a menovej únie povedie k väčšej zamestnanosti, vyššiemu rastu, väčším investíciám, väčšej sociálnej spravodlivosti a makroekonomickej stabilite. Jednotná mena Európanov chráni a prináša im príležitosti, pričom silná a stabilná eurozóna má zásadný význam nielen pre jej členov, ale aj pre celú EÚ.

Dnes predkladaný balík opatrení nie je prvým ani posledným krokom v procese dobudovávania hospodárskej a menovej únie v Európe, ktorý je jednou z najdôležitejších priorít Junckerovej Komisie, ako o tom svedčia jeho politické usmerneniaspráva piatich predsedov a diskusné dokumenty o prehĺbení hospodárskej a menovej únie a o budúcnosti financií EÚ. Všetky doteraz podniknuté reformy viedla snaha o zlúčenie solidarity a zodpovednosti na všetkých úrovniach. Táto snaha je aj ústrednou prioritou dnešného balíka.

Dnešný balík obsahuje okrem plánu štyri hlavné iniciatívy:

1.       Návrh na zriadenie Európskeho menového fondu (EMF) – vychádzal by z modelu Európskeho mechanizmu stability

2.       Návrh na začlenenie podstaty Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe do právneho rámca Únie

3.       Oznámenie o nových rozpočtových nástrojoch pre stabilnú eurozónu v rámci Únie

4.       Oznámenie, v ktorom sa objasňujú možné funkcie európskeho ministra hospodárstva a financií - mohol by pôsobiť ako podpredseda Komisie a predseda Euroskupiny, čo umožňujú platné zmluvy EÚ

 

Pri tejto príležitosti bol zverejnený aj prieskum Eurobarometer o podpore spoločnej meny euro. Z prieskumu vychádza, že 67% Slovákov súhlasí, že euro je pre našu krajinu dobrá vec, pre EÚ je euro dobrá vec podľa  79% respondentov. 23% opýtaných Slovákov sa vďaka euru cíti ako väčší Európan.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Eurobarometer