Mesiac kybernetickej bezpečnosti

Tento rok je už po piaty krát október vyhlásený za mesiac kybernetickej bezpečnosti. Počas tohto mesiaca sa bude po celej EÚ konať viac ako 300 podujatí s cieľom podporiť bezpečnosť. Tento rok sa zameriava najmä na kybernetickú bezpečnosť na pracovisku, správu vecí verejných, ochranu súkromia a údajov, kybernetickú bezpečnosť v domácnostiach a kyberneticko-bezpečnostné zručnosti.


 Prečo je dôležitá osveta v tejto oblasti?

  • Hospodársky dopad kybernetickej kriminality vzrástol medzi rokmi 2013 a 2017 päťnásobne.
  • V niektorých členských štátoch tvorí kybernetická trestná činnosť až  50% všetkých trestných činov.
  • Až 80% európskych spoločností zaznamenalo v minulom roku aspoň jeden incident v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
  • 69% spoločností nemajú žiadnu alebo len základnú vedomosť o svojho vystavenia sa kybernetickým rizikám.
  • Až 60% spoločností si nikdy nevyčíslilo potenciálne finančné straty veľkého kybernetického útoku.
  • Polovica (51%) občanov EÚ má pocit, že nie sú dobre, alebo vôbec informovaní o kybernetických útokoch.

 Tematické rozdelenie mesiaca kybernetickej bezpečnosti:

1. týždeň – 2. – 6. októbra: Kybernetická bezpečnosť na pracovisku

2. týždeň – 9. – 13. októbra: Správa vecí verejných, ochrana súkromia a údajov

3. týždeň – 16. – 20. októbra: Kybernetická bezpečnosť v domácnostiach

4. týždeň – 23. – 27. októbra: Kyberneticko-bezpečnostné zručnosti

 

Viac:

Tlačová správa

Infohárok o kybernetickej bezpečnosti

https://cybersecuritymonth.eu/