Európska Noc Výskumníkov 2017 Banská Bystrica

29.9.2017, piatok, 9:00 - 21:00, vstup voľný


Slávnostné otvorenie festivalu sa bude konať o 10:00 v prítomnosti organizátorov a partnerov podujatia.

V priestoroch obchodného centra Europa Shopping Centre uvidíte 24 vedeckých stánkov a prezentácií z Uniterzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ale predstaví sa aj rýchlostná cesta Pribina, či najmodernejšie infocentrum o energii - Energoland, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Štátna ochrana prírody SR, Centrum vedecko-technických informácií SR - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica, či viaceré stredné odborné školy. V doobedných hodinách Vás v dvoch sálach Cinemaxu budú čakať vedecko-popularizačné prednášky na atraktívne témy. Samozrejme nebude chýbať ani tím EUROPE DIRECT Banská Bystrica.


Tešíme sa na Vás


Viac informácií TU