Počet zobrazených 
1 2014 - Srdce na dlani
2 2014 - MVK "10. výročie vstupu SR do EÚ : teória, politika a prax financií"
3 2014 - Európsky deň jazykov
4 2014 - We love eating v Banskej Bystrici
5 2014 - MDD v Banskej Bystrici
6 2014 - Žlté ruže a 10 rokov Slovenska v EU - Oslavy v Banskej Bystrici
7 2014 - Mladý Európan 2014 Regionálne kolo v Banskej Bystrici
8 2014 - Stretnutia s europoslancami v Banskobystrickom kraji
9 2014 - MVK „Determinanty využívania flexibilizácie práce z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému“
10 MVK "Rozpočet EÚ, inovácie a ekonomický rast"
11 Európsky deň jazykov 2013 na Športovom gymnáziu v Banskej Bystrici
12 Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva
13 MDD 2013 v Banskej Bystrici
14 Stretnutie so študentmi na EF UMB - 30. apríl 2013
15 Žlté ruže a Deň Európy 2013 v Banskej Bystrici
16 Mladý Európan 2013 - Regionálne kolo v Banskej Bystrici
17 Srdce na dlani 2012
18 Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020
19 Európsky deň jazykov 2012
20 Deň mesta Banská Bystrica
21 Medzinárodný deň detí
22 Konferencia Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov na EF UMB
23 Ekodeň v Brezne 15. 04. 2012
24 Žlté ruže 2012 v Banskej Bystrici
25 Prednáška na SOŠ Žarnovica
26 Koordinačné stretnutie siete Europe Direct - Králiky 2012
27 Stretnutie so seniormi - Denné centrum Nádej
28 ZUMBA DAY & NIGHT v Ministry of Fun
29 ZUMBA DAY & NIGHT v Europa Shopping centrum
30 Mladý Európan 2012 - regionálne kolo
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie