Manažment

Vážené dámy, vážení páni,

altRegionálne európske informačné centrum Banská Bystrica je už ôsmy rok prevádzkovateľom informačnej kancelárie EUROPE DIRECT v Banskej Bystrici. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku predstavilo EUROPE DIRECT nasledovne: "Vážime si prácu pobočiek, sú naše spojivko s regiónmi. Sú to oči a uši Európskej komisie."


Informačné centrum Europe Direct Banská Bystrica pomáha občanom sledovať aktivity zástupcov Slovenska v európskych inštitúciách a aktívne sa zapája do besied, diskusií a fór s cieľom zintenzívniť komunikáciu občanov o európskych témach.

Informačné centrum Europe Direct Banská Bystrica pomáha
občanom sledovať aktivity zástupcov Slovenska v európskych
inštitúciách a aktívne sa zapája do besied, diskusií a fór s cieľom
zintenzívniť komunikáciu občanov o európskych témach.

Čo nás čaká v rámci komunikačných kampaní v tomto roku? V máji Vás Banská Bystrica privíta na oslavách Dňa Európy, nasledované podujatím určeným pre najmenších - Deň detí.  Aj v tomto roku nadviažeme na predchádzajúce úspešnú Akadémiu európskeho seniora pod záštitou Mesta Banská Bystrica a mnohé ďalšie. 


Tešíme sa na každé ďalšie stretnutie.

Peter Pisár,
riaditeľ Regionálneho európskeho informačného centra
Banská Bystrica

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie