Európske roky 

Výdavky EÚ na výskum a vývoj

V roku 2016 vynaložili členské štáty EÚ na výskum a vývoj celkovo viac ako 300 miliárd EUR. Intenzita výskumu a vývoja, t. j. výdavky na výskum a vývoj ako percento HDP, zostali minulý rok na úrovni 2,03 %. Pred desiatimi rokmi (v roku 2006) bola táto intenzita na úrovni 1,76 %.

V porovnaní s inými hospodárstvami bola intenzita výskumu a vývoja v EÚ oveľa nižšia ako v Južnej Kórei (4,23 % v roku 2015) a Japonsku (3,29 % v roku 2015) a Spojených štátoch (2,79 % v roku 2015). Dosahovala však približne rovnakú úroveň ako v Číne (2,07 % v roku 2015) a bola podstatne vyššia ako v Rusku (1,10 % v roku 2015) a Turecku (0,88 % v roku 2015).

V snahe poskytnúť impulz konkurencieschopnosti EÚ je zvýšenie intenzity výskumu a vývoja do roku 2020 na 3 % HDP jedným z piatich hlavných cieľov stratégie Európa 2020.

Najvyššie intenzity výskumu a vývoja v roku 2016 boli zaznamenané vo Švédsku (3,25 %) a v Rakúsku (3,09 %). Slovensko sa s 0,79%nachádza medzi 10 členskými krajinami EÚ, ktorých výdavky na výskum a vývoj boli nižšie ako 1 % HDP.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie