Európske roky 

Európska komisia za práva žien v búrlivých časoch

„Práva žien v búrlivých časoch", tak znie nanajvýš aktuálna hlavná téma tohtoročného výročného kolokvia o základných právach organizovaného Európskou komisiou. Na tomto dvojdňovom  podujatí sa stretnú  politici, výskumní pracovníci, novinári, mimovládne organizácie, aktivisti, podnikateľské subjekty a medzinárodné organizácie, aby diskutovali aj o otázkach ako sexuálne obťažovanie, násilie páchané na ženách, rozdiely v odmeňovaní mužov a žien či rovnováha medzi pracovným a súkromným životom.

Najaktuálnejší prieskum Eurobarometer ukazuje, že v členských štátoch EÚ sme ešte stále nedosiahli  rodovú rovnosť. Pritom deväť z desiatich Európanov sa domnieva, že rodová rovnosť je dôležitá pre spoločnosť, hospodárstvo a aj pre nich osobne. Polovica Európanov sa domnieva, že by v politike malo byť viac žien s rozhodovacou právomocou, až sedem z desiatich opýtaných by súhlasilo s právnymi opatreniami na zabezpečenie rovnakého zastúpenia mužov a žien v politike.

Realitou stále nie je ani rovnomerné rozdelenie úloh v domácnosti a starostlivosť o deti: viac ako osem z desiatich Európanov sa domnieva, že muž by sa mal na domácnosti podieľať rovnakým

dielom, alebo by si mal zobrať rodičovskú dovolenku, aby sa mohol starať o svoje deti. Väčšina respondentov zastáva názor, že ženy stále trávia viac času vykonávaním domácich prác a opatrovateľských činností než muži (73 %). Rovnaká odmena tiež stále rezonuje, 90 % Európanov tvrdí, že nie je prijateľné, aby ženy zarábali menej ako muži, a 64 % z nich podporuje transparentnosť miezd ako prostriedok na docielenie zmeny.

S cieľom riešiť tento problém Komisia dnes predložila akčný plán na odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov na roky 2018 – 2019. Európske ženy majú ešte stále priemerne o 16,3 % nižšiu mzdu než muži.  Je to aj preto, lebo ženy bývajú menej zamestnané, pracujú v horšie platených odvetviach, sú menej často povyšované, častejšie prerušujú pracovnú kariéru a vykonávajú viac neplatenej práce.

 

Viac:

Tlačová správa

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie