Európske roky 

Mesiac kybernetickej bezpečnosti

Tento rok je už po piaty krát október vyhlásený za mesiac kybernetickej bezpečnosti. Počas tohto mesiaca sa bude po celej EÚ konať viac ako 300 podujatí s cieľom podporiť bezpečnosť. Tento rok sa zameriava najmä na kybernetickú bezpečnosť na pracovisku, správu vecí verejných, ochranu súkromia a údajov, kybernetickú bezpečnosť v domácnostiach a kyberneticko-bezpečnostné zručnosti.


 Prečo je dôležitá osveta v tejto oblasti?

  • Hospodársky dopad kybernetickej kriminality vzrástol medzi rokmi 2013 a 2017 päťnásobne.
  • V niektorých členských štátoch tvorí kybernetická trestná činnosť až  50% všetkých trestných činov.
  • Až 80% európskych spoločností zaznamenalo v minulom roku aspoň jeden incident v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
  • 69% spoločností nemajú žiadnu alebo len základnú vedomosť o svojho vystavenia sa kybernetickým rizikám.
  • Až 60% spoločností si nikdy nevyčíslilo potenciálne finančné straty veľkého kybernetického útoku.
  • Polovica (51%) občanov EÚ má pocit, že nie sú dobre, alebo vôbec informovaní o kybernetických útokoch.

 Tematické rozdelenie mesiaca kybernetickej bezpečnosti:

1. týždeň – 2. – 6. októbra: Kybernetická bezpečnosť na pracovisku

2. týždeň – 9. – 13. októbra: Správa vecí verejných, ochrana súkromia a údajov

3. týždeň – 16. – 20. októbra: Kybernetická bezpečnosť v domácnostiach

4. týždeň – 23. – 27. októbra: Kyberneticko-bezpečnostné zručnosti

 

Viac:

Tlačová správa

Infohárok o kybernetickej bezpečnosti

https://cybersecuritymonth.eu/

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie