Európske roky 

Správa o stave Únie: Rozprava o budúcnosti EÚ

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker prednesie 12.09.2017 o deviatej hodine v pléne správu o stave Únie, po ktorej bude s poslancami diskutovať o budúcnosti EÚ. 

Parlament bude o zmenách v smerovaní EÚ, ktoré by Úniu mali posilniť a umožniť jej pružnejšie reagovať na očakávania občanov, diskutovať v prítomnosti všetkých komisárov.


Trojhodinová rozprava, ktorú bude možné sledovať naživo prostredníctvom samostatnej webovej stránky, sa pravdepodobne zameria na otázky vonkajšej a vnútornej bezpečnosti, rastu a tvorby pracovných miest, migrácie a medzinárodného obchodu. Lídri politických skupín EP predstavia svoje priority, na ktoré by sa podľa nich mala dvadsať sedmička zamerať do eurovolieb v júni 2019, a zhodnotia doterajšie pôsobenie Junckerovej Komisie.


Rozpravu a vyhlásenia lídrov politických skupín po jej ukončení budete môcť sledovať naživo prostredníctvom  EP LiveEbS+.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie