Európske roky 

EÚ zakladá globálnu Alianciu za obchod bez mučenia

Táto oznámená iniciatíva, ktorú EÚ realizuje spoločne s Argentínou a Mongolskom, má za cieľ ukončiť obchodovanie s tovarom používaným na popravy a mučenie. Očakáva sa, že 18. septembra 2017 sa k iniciatíve pripojí 50 členských krajín OSN z celého sveta.
Medzinárodné právo zakazuje mučenie za akýchkoľvek okolností. Napriek tomu sa však s nástrojmi smrti a bolesti stále obchoduje po celom svete. Patria k nim okrem iného obušky s kovovými hrotmi, elektrošokové pásy a nástroje slúžiace na zovretie ľudí v páse alebo v oblasti končatín a ich súčasné vystavovanie elektrošokom, ako aj chemické látky používané na popravu ľudí a injekčné systémy na ich nedobrovoľnú aplikáciu.
V EÚ je už dnes ťažšie získať chemické látky do smrtiacich injekcií a ich cena stúpla. Právne predpisy EÚ však platia iba v Európe. Výrobcovia a predajcovia tohto tovaru sa snažia predpisy EÚ obchádzať, čo znamená, že čím viac krajín sa prihlási k zákazu vyvážania tohto tovaru, tým účinnejšie budú snahy o zastavenie obchodovania s ním.
Viac informácií nájdete v tlačovej správe: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3088_sk.htm

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie