Európske roky 

Európsky zbor solidarity: Komisia plánuje na iniciatívu vyčleniť vyše 340 miliónov eur do roku 2020

Komisia predložila návrh rozpočtu pre Európsky zbor solidarity na nasledujúce tri roky a navrhla preň osobitný právny rámec. V súčasnosti sa totiž realizuje prostredníctvom ôsmich rôznych programov, vrátane programu Erasmus+, z ktorých každý má svoj vlastný právny základ, ciele a rozpočet. Pre Európsky zbor solidarity tak Komisia navrhuje na obdobie rokov 2018 - 2020 vyčleniť 341,5 milióna eur, čím sa do konca roka 2020 umožní účasť 100 000 mladých Európanov.

Cieľom noého návrhu je zabezpečiť iniciatíve samostatný právny základ a komplexný nástroj financovania. Európsky zbor solidarity tak už nebude ponúkať len možnosti na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, stáže a pracovné miesta, ale odteraz poskytne účastníkom aj príležitosť na vytváranie vlastných projektov v oblasti solidarity alebo na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v skupinách.

Projekty pre Európsky zbor solidarity môže navrhnúť akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, ktorý dodrží prísne požiadavky na kvalitu. Vykonávaním Európskeho zboru solidarity bude poverená Európska komisia, národné agentúry zodpovedné za program Erasmus+ v členských štátoch a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA). Aby sa zlepšila integrácia účastníkov Európskeho zboru solidarity na trhu práce, bude sa podnecovať aktívne zapojenie verejných a súkromných služieb zamestnanosti, ako aj obchodných komôr.

Predložením dnešného návrhu Komisia plní svoj sľub, ku ktorému za zaviazala pri spustení iniciatívy Európskeho zboru solidarity, že do jari 2017 predloží návrh príslušného právneho predpisu. Predtým než navrhované nariadenie nadobudne účinnosť, musí ho prijať Európsky parlament a Rada. Vo svojom spoločnom vyhlásení sa inštitúcie EÚ zaviazali k tomu, že návrh prijmú do konca tohto roka.

 

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie