Európske roky 

Jarná hospodárska prognóza 2017: čaká nás stabilný rast

Európska komisia dnes zverejnila jarnú hospodársku prognózu 2017. V prípade Slovenska sa predpokladá, že rast reálneho HDP v roku 2017 dosiahne solídne tempo vo výške 3 percent a do roku 2018 sa zvýši na 3,6 percenta, pričom hlavným ťahúňom rastu budú výdavky domácností. Očakáva sa, že celkové investície sa v roku 2017 zotavia a následne porastú, ťahané predovšetkým súkromnými investíciami do automobilového priemyslu a do veľkých infraštruktúrnych projektov.

Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu a slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič v danej súvislosti uviedol: ,,Jarná hospodárska prognóza Európskej komisie potvrdzuje, že Slovensko je vo výbornej hospodárskej kondícií. Vďaka stabilným výdavkom domácností,  rastu miezd, nízkej inflácii, ako aj zlepšenému pracovnému trhu, nás v tomto a budúcom roku čaká rast HDP nad 3 percentá, čo je takmer dvojnásobné tempo oproti priemeru eurozóny. Čo je však dôležitejšie, hospodársky rast sa dobre odzrkadľuje aj na trhu práce, kde by mala koncom budúceho roku miera nezamestnanosti klesnúť pod 8 percent. Týmto Slovensko pokorí nielen svoj historický rekord, ale zároveň bude mať nižšiu nezamestnanosť ako eurozóna a aj Európska únia ako celok.  Pozitívnou správou je aj pokračujúca konsolidácia verejných financií. V budúcom roku by Slovensko malo hospodáriť s deficitom už len 0,6 percenta HDP a priblíži sa tak na dosah vyrovnanému rozpočtu a zároveň zníži svoj dlh pod hraničnú hodnotu 50 percent. Určitý pokles Slovensko zaznamenalo v objeme investícií, kde sa však očakáva náprava, a to vďaka súkromným investíciám v automobilovom priemysle. Je dôležité tiež pokračovať v budovaní potrebnej infraštruktúry, ktorá môže prepojiť aj ostatné regióny  a pozitívne ovplyvniť ďalšie investície".

V prípade EÚ sa očakáva, že rast HDP bude pokračovať prevažne stabilným tempom v tomto, aj budúcom roku. EK predpokladá, že rast v eurozóne v roku 2017 bude na úrovni 1,7  percenta a v roku 2018 sa bude pohybovať na úrovni 1,8 percenta, pričom rast HDP v EÚ ako celku má podľa očakávaní zotrvať v oboch rokoch nezmenený na úrovni 1,9 percenta.

Nezamestnanosť postupne ďalej klesá, no v mnohých krajinách je naďalej vysoká. V eurozóne sa očakáva jej pokles na 9,4 percenta v roku 2017 a na 8,9 percenta v roku 2018, čo je najnižšia úroveň od začiatku roka 2009. Stane sa tak v dôsledku nárastu domáceho dopytu a vďaka štrukturálnym reformám a ďalším vládnym politikám v určitých krajinách, čo významne podporí tvorbu pracovných miest. Trend v EÚ ako celku bude podľa očakávaní podobný, pričom predpokladaná miera nezamestnanosti má klesnúť na 8,0 percent v roku 2017 a na 7,7 percenta v roku 2018, čo bude najnižšia hodnota zaznamenaná od konca roku 2008.

 Prognóza tiež predpokladá, že pomer deficitu verejných financií k HDP i pomer hrubého dlhu k HDP v rokoch 2017 a 2018 poklesnú, a to tak v eurozóne, ako aj v celej EÚ. Riziká sú stále viac negatívne, ale celkovo vyváženejšie oproti zimnej prognóze. Externé riziká súvisia napríklad s budúcou hospodárskou a obchodnou politikou USA a so širším geopolitickým napätím. Ekonomická úprava Číny, zdravie bankového sektora v Európe a nadchádzajúce rokovania so Spojeným kráľovstvom o vystúpení krajiny z EÚ sú takisto považované za možné riziká ohrozujúce naplnenie prognózy.

 

Detailnú prognózu pre Slovensko nájdete tu. V prílohe zároveň posielame tlačovú správu.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie