Európske roky 

Komisia otvára diskusiu o využívaní prínosov globalizácie

Komisia zverejnila diskusný dokument o využití prínosov globalizácie. Ten nadväzuje na Bielu knihu o budúcnosti Európy, ktorú EK predstavila 1. marca a v ktorej sa uvádzajú hlavné výzvy a príležitosti pre Európu v nadchádzajúcom desaťročí.

Zhrnutie diskusného dokumentu:

  • v celosvetovom meradle pomohla globalizácia stovkám miliónov ľudí vymaniť sa z chudoby a chudobnejším krajinám umožnila dobehnúť tie bohatšie
  • každá miliarda eur dodatočného vývozu podporí 14 000 pracovných miest z lacnejšieho dovozu majú prospech najmä chudobnejšie domácnosti
  • približne 1/3 príjmov členských štátov pochádza z obchodu so zvyškom sveta
  • s globalizáciou sú však spojené aj výzvy. Mnohí Európania sa obávajú, že globalizácia vedie k nerovnosti, strate pracovných miest, sociálnej nespravodlivosti či k znižovaniu noriem životného prostredia, zdravia alebo ochrany súkromia. Niekedy sa cítia ohrození, pokiaľ ide o ich identitu, tradície a spôsob života. Tieto obavy treba pomenovať a riešiť

Kľúčovými prioritami tejto Komisie je preto využiť prínosy globalizácie, formovať svet k lepšiemu, presadzovať vysoké normy a hodnoty mimo Európy, chrániť našich občanov pred nekalými praktikami a zvýšiť odolnosť našich spoločností a konkurencieschopnosť našich hospodárstiev.

 Cieľom diskusného dokumentu je na základe objektívneho posúdenia výhod a nevýhod globalizácie slúžiť ako podklad na diskusiu o tom, ako môžu EÚ a jej členské štáty usmerňovať globalizáciu spôsobom, ktorým sa predvída budúci vývoj a zlepšuje život Európanov.

 Na dokument o využití prínosov globalizácie bude do konca júna 2017 postupne nadväzovať séria diskusných dokumentov o:

  • prehĺbení hospodárskej a menovej únie
  • budúcnosti európskej obrany
  • budúcnosti financií EÚ
 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie