Európske roky 

V IT Fitness teste 2017 sa zatiaľ otestovalo rekordných 12-tisíc Slovákov

IT Asociácia Slovenska dnes zverejnila priebežné výsledky IT Fitness testu, pomocou ktorého majú Slováci možnosť overiť si svoje počítačové zručnosti, vedomosti o internete a sociálnych sieťach, či online marketingu a pripojiť sa tak k úspešných absolventov predchádzajúcich ročníkov IT Fitness testu. Túto možnosť tento rok od jeho spustenia využilo už rekordných 12-tisíc Slovákov.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek k tomu uviedol: „Rekordne veľký záujem o tohtoročný IT Fitness test, najmä zo strany mladých ľudí ukazuje, že Slováci si uvedomujú význam digitálnych zručností. Predbežné výsledky zároveň dokazujú, že naše poznatky v tejto oblasti sa z roka na rok zlepšujú. Je to dôležité v  čase, kedy si takmer 90 percent všetkých pracovných miest v EÚ vyžaduje aspoň základný stupeň digitálnych zručností, ide o dôležitú konkurenční výhodu na trhu práce."

Možnosť otestovať sa má každý bez ohľadu na vek z pohodlia domova na www.itfitnesstest.sk do konca júna. Testy sú dostupné v dvoch verziách – jednoduchšia pre základné školy a náročnejšia pre stredné a vysoké školy, či ostatných záujemcov. V priebežných štatistikách vedú v počte otestovaných v obidvoch verziách muži pred ženami, k najaktívnejším vekovým kategóriám patria vo verzii pre ZŠ mladí ľudia vo veku od 12 do 15 rokov, vo verzii pre SŠ a VŠ je najviac otestovaných medzi 16 a 19 rokom.

Celé testovanie pozostáva z 30 otázok z týchto IT oblastí: internet, bezpečnosť a počítačové systémy, kolaboratívne nástroje a sociálne siete, kancelárske nástroje, komplexné úlohy a online marketing.

Priebežné štatistiky v obidvoch verziách 6. ročníka IT Fitness testu naznačujú posun v oblasti bezpečnosti. Zdá sa, že Slováci sa čoraz viac orientujú v otázkach kybernetickej bezpečnosti a dokážu lepšie rozpoznávať riziká (takmer 54 % úspešnosť vo verzii pre ZŠ a 67 % úspešnosť vo verzii pre SŠ a VŠ). Najvyššie priebežné skóre bolo doposiaľ dosahované aj v kategórii kolaboratívne nástroje a sociálne siete (opäť takmer 54 % a 67 %), ako aj v otázkach zameraných na preverenie vyhľadávacích schopností na internete (59,5 % a 56,5 %). Väčšie problémy robia účastníkom otázky zamerané na komplexné úlohy (45,5 % a 41 %), pričom najhoršie sme na tom s ovládaním kancelárskych nástrojov (33 % a 38,5 %).

Po  absolvovaní testu získa každý účastník certifikát, ktorý môže priložiť k svojmu CV pri uchádzaní sa o zamestnanie. Navyše, môže podporiť aj svoj kraj či región a vylepšiť mu priemer vo veľkom súboji krajov.

6. ročník IT Fitness testu 2017 organizuje IT Asociácia Slovenska za podpory podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a ďalších partnerov z akademického a súkromného sektora.

Zámer realizovať testovanie IT zručností v Slovenskej republike – IT Fitness test – vznikol ešte v roku 2009 ako súčasť iniciatívy Európskej komisie Týždeň IT zručností (eSkills Week). Stal sa jednou z najúspešnejších aktivít kampane Európskej komisie vôbec.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie