Európske roky 

Budúcnosť EÚ: Komisia predstaví nové opatrenia v oblasti sociálnej politiky

Európska komisia 26.apríla zverejní diskusný dokument s názvom „Rozvoj sociálneho rozmeru Európy", ktorý nadviaže na nedávno zverejnenú Bielu knihu o budúcnosti Európy. Pôjde o prvý zo série piatich diskusných dokumentov na témy, ktoré sú pre EÚ kľúčové a ktoré Komisia plánuje zverejniť do konca júna tohto roku.

 Zajtrajší dokument venovaný rozvoju sociálneho rozmeru Európy bude obsahovať konkrétne návrhy a opatrenia, ktorými chce Komisia prispieť k lepšiemu zosúladeniu pracovného a rodinného života Európanov, vrátane návrhov na zvýšenie zamestnanosti žien, či ochrany pracujúcich.

 Dokument predstavia na tlačovej konferencii, ktorú bude možné sledovať naživo po zasadnutí kolégia komisárov, podpredseda EK pre euro a sociálny dialóg, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová a komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľské otázky a rodovú rovnosť Věra Jourová.


Sociálnejšia a spravodlivejšia Európa predstavuje jednu z kľúčových priorít Európskej komisie. Plán na vytvorenie európskeho piliera sociálnych práv oznámil predseda EK Jean-Claude Juncker už vo svojom prvom prejave o stave Únie v roku 2015. V rámci tohto piliera sa stanoví niekoľko základných princípov podpory dobre fungujúcich a spravodlivých trhov práce a sociálnych systémov. Pilier má slúžiť ako rámec na sledovanie výkonnosti zúčastnených členských štátov v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, na podporu reforiem na vnútroštátnej úrovni a najmä na usmernenie obnoveného procesu konvergencie v celej Európe.


Ďalšie plánované diskusné dokumenty Európskej komisie (s predpokladanými dátumami prijatia a zverejnenia):

  • Využívanie prínosov globalizácie (10. máj 2017)
  • Prehĺbenie hospodárskej a menovej únie (31. máj 2017)
  • Budúcnosť európskej obrany (7. jún 2017)
  • Budúcnosť financií EÚ (28. júna 2017)
 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie