2014 - Srdce na dlani

Centrum dobrovoľníctva v snahe vyjadriť poďakovanie a morálne uznanie občanom, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná a vysoko prospešná, a ktorí sú inšpiratívnym príkladom pre ostatných spoluobčanov pokračovalo v spolupráci Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, mestom Banská Bystrica a Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto v tradícii oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Banskobystrického kraja už ôsmy rok.

Srdce na dlani 2012 je ocenenie jednotlivcov i kolektívov za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života a rozvoja komunity. Prípadne aj za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity  a motivovania k službe pre druhých.  

Udeľovanie ocenenia Srdce na dlani 2014 sa konalo dňa  8.12.2014 v priestoroch Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie