2014 - MVK "10. výročie vstupu SR do EÚ : teória, politika a prax financií"

Ekonomická fakulta a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica  dňa 4.11.2014 usporiadali medzinárodnú vedeckú konferenciu na akademickej pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Konferencia mala názov: 10. výročie vstupu SR do EÚ : teória, politika a prax financi".

 

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie