2014 - Žlté ruže a 10 rokov Slovenska v EU - Oslavy v Banskej Bystrici

V stredu 7. mája 2014 bolo Námestie SNP dejiskom osláv 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, ktoré vyvrcholilo vystúpením skupiny Vidiek. Deň Európy sme si pripomenuli aj rozdávaním žltých ruží. Primátor mesta Peter Gogola spolu s Petrom Pisárom, riaditeľom Regionálneho európskeho informačného centra Banská Bystrica od 10.00 hod. týmto darom okoloidúcim pripomínali dôležitosť nášho členstva v Európskej únii. Žltá ruža má symbolizovať radosť z priateľských vzťahov medzi členskými štátmi.

 

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie