2014 - Mladý Európan 2014 Regionálne kolo v Banskej Bystrici

Dňa 23.04.2014 sa v priestoroch Slávnostnej auly na Ekonomickej fakulte UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica uskutočnilo regionálne kolo 9. ročníka súťaže Mladý Európan.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie