2014 - MVK „Determinanty využívania flexibilizácie práce z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému“

Dňa 25. marca 2014  sa na Ekonomickej fakulte UMB konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Determinanty využívania flexibilizácie práce z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému“.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie