Elektronický informačný spravodaj

altElektronický informačný spravodaj vychádza s dvojmesačnou periodicitou.

Cieľom vydávania elektronického informačného bulletinu je oboznámiť širokú verejnosť o aktuálnych témach a komunikačných prioritách Európskej únie v príslušnom roku s dôrazom aj na regionálne špecifiká. 

 

 

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie