MVK "Rozpočet EÚ, inovácie a ekonomický rast"

Ekonomická fakulta a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom dňa 5.11.2013 usporiadali medzinárodnú vedeckú konferenciu na akademickej pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Konferencia mala názov: „Rozpočet EÚ, inovácie a ekonomický rast".

 

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie