Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva

V dňoch 23. – 24. 05. 2013 sa na Ekonomickej fakulte UMB konal už XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva“.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie