Stretnutie so študentmi na EF UMB - 30. apríl 2013

Dňa 30. apríla 2013 sa na Ekonomickej fakulte konalo stretnutie so študentmi, na ktorom sa mohli študenti dozvedieť základné informácie o aktivitách, ktoré môžu mladým ľuďom výrazne pomôcť načerpať reálne a cenné skúsenosti do praxe.

Stretnutie sa konalo v spolupráci s IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie