Realizované projekty

Národné a medzinárodné projekty realizované (v spolupráci s) Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica

 

Inovatívne podnikáme v cestovnom ruchu na vidieku


altProgramový dokument: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Opatrenie: č. 3.3. Vzdelávanie a informovanie 

 

Doba riešenia: júl 2014  -  marec 2015

Miesto riešenia:  Banskobystrický kraj 

Realizácia: realizátor projektu 

Priebeh: projekt prebieha

 

Diverzifikácia činnosti na vidieku s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu


altProgramový dokument: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Opatrenie: č. 3.3. Vzdelávanie a informovanie 

 

Doba riešenia: február 2010  -  apríl 2013

Miesto riešenia:  Banskobystrický kraj 

Realizácia: realizátor projektu 

Priebeh: projekt je ukončený

 

Posilnenie princípu rovnosti príležitostí u zamestnávateľov v podmienkach banskobystrického regiónu


altProgramový dokument: SOP Ľudské zdroje

Priorita: č. 2 Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce.

Opatrenie: č. 2.2 Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života

 

Doba riešenia: jún 2006  -  február 2008

Miesto riešenia:  Banskobystrický kraj 

Realizácia: realizátor projektu 

Priebeh: projekt je ukončený 

 

Deutsche Gesselschaft, e.V., Nemecko: Náš odkaz Európe


altVYHLASOVATEĽ: Európska komisia, DG Communication

Program: Plán D - demokracia, dialóg, diskusia

Akcia: DG COMM A2

 

Doba riešenia: august 2006

Miesto riešenia:  Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česko, Slovensko

Realizácia: oficiálny partner DG., e. V a realizátor na Slovensku

Priebeh: projekt je ukončený

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie