Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020

 

Ekonomická fakulta a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom dňa 16.10.2012 usporiadali medzinárodnú vedeckú konferenciu na akademickej pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Konferencia mala názov: „Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020“.

Medzinárodná vedecká konferencia „Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020“ je pokračovaním pravidelných konferencií, ktoré už tradične organizujú Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a Zastúpenie EK na Slovensku v spolupráci s partnermi. Cieľom konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu a výmenu poznatkov na témy tvorby a realizácie rozpočtovej politiky Európskej únie a jej vývoja na obdobie rokov 2014-2020 a vytvárania tvorivého prostredia pre realizáciu podpory inovačných politík verejného a súkromného sektora v kontexte Stratégie Európa 2020.

Rokovania na konferencii prebehli v hlavnom pléne a v dvoch sekciách:

A:   Európa v kríze  a vývoj európskych verejných financií na ďalšie obdobie

B:   Význam inovácií v kontexte Stratégie Európa 2020

 

 

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie