Konferencia Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov na EF UMB

V dňoch 24. a 25. mája 2012 sa na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov. Konferencia sa konala v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012  za podpory Regionálneho európskeho informačného centra Banská Bystrica, člena informačnej siete EUROPE DIRECT.

 

 

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie