Vedecký časopis - Region Direct

altRegion Direct je vedecký recenzovaný časopis venovaný vedeckým statiam, diskusným príspevkom, informáciám a recenziám v kontexte problematiky regionálneho rozvoja, regionálnej politiky, európskej integrácie a súvisiacich tematických okruhov slovenských, ako aj zahraničných prispievateľov. Vychádza v spolupráci Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku, Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vydavateľom je Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica. Vychádza dvakrát ročne. Registračné číslo MK SR 3922/2008. ISSN 1337-8473

 

Dozvedieť sa viac o časopise >>Získať aktuálne číslo >>

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie