Európske roky 

Prieskum Zastúpenia EK o budúcnosti EÚ: Najväčšiu podporu u ľudí má intenzívnejšia spolupráca

Zastúpenie Európskej komisie organizovalo v dňoch 5.-9. mája prieskum, v ktorom mali návštevníci Bratislavského majálesu (5.-7. mája) a osláv Dňa Európy (9. mája) v Bratislave možnosť vyjadriť sa k budúcnosti EÚ. Prieskum bol realizovaný vo forme interaktívnej inštalácie v tvare holubice. Na ňu mali okoloidúci a návštevníci stánku Zastúpenia EK na Slovensku možnosť nalepiť jednu zo sady piatich nálepiek reprezentujúcich scenáre budúceho fungovania EÚ-27, ktoré Európska komisia predstavila 1. marca vo svojej Bielej knihe o budúcnosti EÚ.

Čítať celý článok...

 

Jarná hospodárska prognóza 2017: čaká nás stabilný rast

Európska komisia dnes zverejnila jarnú hospodársku prognózu 2017. V prípade Slovenska sa predpokladá, že rast reálneho HDP v roku 2017 dosiahne solídne tempo vo výške 3 percent a do roku 2018 sa zvýši na 3,6 percenta, pričom hlavným ťahúňom rastu budú výdavky domácností. Očakáva sa, že celkové investície sa v roku 2017 zotavia a následne porastú, ťahané predovšetkým súkromnými investíciami do automobilového priemyslu a do veľkých infraštruktúrnych projektov.

Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu a slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič v danej súvislosti uviedol: ,,Jarná hospodárska prognóza Európskej komisie potvrdzuje, že Slovensko je vo výbornej hospodárskej kondícií. Vďaka stabilným výdavkom domácností,  rastu miezd, nízkej inflácii, ako aj zlepšenému pracovnému trhu, nás v tomto a budúcom roku čaká rast HDP nad 3 percentá, čo je takmer dvojnásobné tempo oproti priemeru eurozóny. Čo je však dôležitejšie, hospodársky rast sa dobre odzrkadľuje aj na trhu práce, kde by mala koncom budúceho roku miera nezamestnanosti klesnúť pod 8 percent. Týmto Slovensko pokorí nielen svoj historický rekord, ale zároveň bude mať nižšiu nezamestnanosť ako eurozóna a aj Európska únia ako celok.  Pozitívnou správou je aj pokračujúca konsolidácia verejných financií. V budúcom roku by Slovensko malo hospodáriť s deficitom už len 0,6 percenta HDP a priblíži sa tak na dosah vyrovnanému rozpočtu a zároveň zníži svoj dlh pod hraničnú hodnotu 50 percent. Určitý pokles Slovensko zaznamenalo v objeme investícií, kde sa však očakáva náprava, a to vďaka súkromným investíciám v automobilovom priemysle. Je dôležité tiež pokračovať v budovaní potrebnej infraštruktúry, ktorá môže prepojiť aj ostatné regióny  a pozitívne ovplyvniť ďalšie investície".

Čítať celý článok...

 

Komisia zverejnila výsledky prešetrovania obchodných praktík v odvetví elektronického obchodu

Záverečná správa Európskej komisie o výsledkoch prieskumu v oblasti elektronického obchodu poukazuje na obchodné praktiky, ktoré môžu obmedzovať hospodársku súťaž. Tieto zistenia Komisii umožnia, aby lepšie zacielila presadzovanie protimonopolných pravidiel EÚ na trhoch elektronického obchodu – niektoré firmy už vyzvala k prehodnoteniu ich doterajších praktík.

Čítať celý článok...

 

Komisia otvára diskusiu o využívaní prínosov globalizácie

Komisia zverejnila diskusný dokument o využití prínosov globalizácie. Ten nadväzuje na Bielu knihu o budúcnosti Európy, ktorú EK predstavila 1. marca a v ktorej sa uvádzajú hlavné výzvy a príležitosti pre Európu v nadchádzajúcom desaťročí.

Čítať celý článok...

 

60 dobrých dôvodov prečo EÚ

Od roku 2000 má EÚ vlastné motto: „zjednotení v rozmanitosti“. Motto je vyjadrením toho, že EÚ rešpektuje rozmanitosť početných európskych kultúr, tradícií a jazykov. Deň Európy, európska vlajka a európska hymna sú spoločnými symbolmi EÚ. A čo zvyknete robiť 9. mája? Európska únia v tento deň kaž- doročne slávi Deň Európy. Je to vlastne jediný sviatok EÚ, hoci Európania v tento deň, žiaľ, nemajú pracovné voľno. Dátum má pre Európu osobitný význam: 9. mája 1950 predstavil vtedajší francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman po prvý raz návrh na postupné zjednocovanie Európy ako nevyhnutný predpoklad mieru, demokracie a prosperity v povojnovej Európe.

Čítať celý článok...

 

Prieskum Eurobarometer: Takmer 90 percent respondentov sa domnieva, že je dôležité, aby EÚ financovala činnosti humanitárnej pomoci

Európska komisia dnes uverejnila výsledky prieskumu Eurobarometra k postoju verejnosti k úlohe Európskej únie v oblasti zásahov v núdzových situáciách.  Podľa výsledkov sa až 88 percent respondentov domnieva, že je dôležité, aby EÚ financovala humanitárnu pomoc a 90 percent uviedlo, že je dôležité, aby EÚ pomáhala koordinovať reakciu na katastrofy v oblasti civilnej ochrany EÚ prostredníctvom svojej úlohy. Väčšina občanov EÚ (56 %) si zároveň myslí, že ich vlastná krajina nemá dostatočné prostriedky na riešenie všetkých závažných katastrof z vlastných prostriedkov, na Slovensku je to až 66 percent opýtaných.

Celý prieskum Eurobarometra (v anglickom jazyku) nájdete tu.

Výsledky za Slovensko tu.

Štatistická perla na záver: Podľa správy za rok 2015, ktorú dnes zverejnil Eurostat, sa mladí ľudia v EÚ sťahujú od rodičov priemerne vo veku 26,1 rokov. Najhoršie sú na tom Chorváti (31,4 rokov), Malťania (31,1), Slováci (30,9) a Taliani (30,1).

 

Štátna pomoc: Európska komisia schválila pomoc pre vnútrozemskú vodnú dopravu na Slovensku

Európska komisia schválila slovenskú schému podpory vnútrozemskej vodnej dopravy vo forme oslobodenia všetkých hospodárskych subjektov od zaplatenia spotrebnej dane na palivo pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy.

Cieľom opatrenia je podporiť pokles cestnej nákladnej dopravy na Slovensku v prospech riečnej. Podpora tohto druhu dopravy, ktorý je šetrnejší voči životnému prostrediu, bude mať podľa Komisie pozitívny vplyv na životné prostredie.  Schéma štátnej pomoci sa vzťahuje na obdobie 10 rokov, predpokladaný rozpočet je približne 38.4 miliónov eur.

Komisia tak dospela k záveru, že schéma bude podporovať trvalo udržateľný presun z cestnej dopravy na vnútrozemskú vodnú dopravu v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.  Viac informácií bude k dispozícii na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži vo verejnom registri prípadov pod číslom SA.46046.

 

V IT Fitness teste 2017 sa zatiaľ otestovalo rekordných 12-tisíc Slovákov

IT Asociácia Slovenska dnes zverejnila priebežné výsledky IT Fitness testu, pomocou ktorého majú Slováci možnosť overiť si svoje počítačové zručnosti, vedomosti o internete a sociálnych sieťach, či online marketingu a pripojiť sa tak k úspešných absolventov predchádzajúcich ročníkov IT Fitness testu. Túto možnosť tento rok od jeho spustenia využilo už rekordných 12-tisíc Slovákov.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek k tomu uviedol: „Rekordne veľký záujem o tohtoročný IT Fitness test, najmä zo strany mladých ľudí ukazuje, že Slováci si uvedomujú význam digitálnych zručností. Predbežné výsledky zároveň dokazujú, že naše poznatky v tejto oblasti sa z roka na rok zlepšujú. Je to dôležité v  čase, kedy si takmer 90 percent všetkých pracovných miest v EÚ vyžaduje aspoň základný stupeň digitálnych zručností, ide o dôležitú konkurenční výhodu na trhu práce."

Možnosť otestovať sa má každý bez ohľadu na vek z pohodlia domova na www.itfitnesstest.sk do konca júna. Testy sú dostupné v dvoch verziách – jednoduchšia pre základné školy a náročnejšia pre stredné a vysoké školy, či ostatných záujemcov. V priebežných štatistikách vedú v počte otestovaných v obidvoch verziách muži pred ženami, k najaktívnejším vekovým kategóriám patria vo verzii pre ZŠ mladí ľudia vo veku od 12 do 15 rokov, vo verzii pre SŠ a VŠ je najviac otestovaných medzi 16 a 19 rokom.

Čítať celý článok...

 

Slovensko je už 13 rokov rovnocenným partnerom v prvej lige európskych krajín

altPred 13 rokmi, 1. mája 2004, sa Slovenská republika stala súčasťou Európskej únie. Spolu s ďalšími deviatimi štátmi sa tak pripojila k spoločenstvu, v ktorom od jeho vytvorenia vládne najdlhšie obdobie mieru v Európe. Slovensko sa stalo rovnocenným partnerom krajín, ktoré dnes spolu s ním tvoria najväčšiu obchodnú veľmoc na svete a zdieľajú spoločné hodnoty, akými sú sloboda, demokracia, či solidarita.


„V Európskej únii je Slovensko rešpektovanou krajinou a jeho hlas je počuť. Za 13 rokov sa výhody členstva v EÚ prejavili na celom Slovensku a pocítil ich každý - či už tým, že cestoval do krajín EÚ bez hraničných kontrol, využíval nové cesty, získal nové pracovné zručnosti, či odprevadil dieťa do zrekonštruovanej školy. Za 13 rokov spravilo Slovensko významný krok vpred, hospodársky rástlo a zvýšila sa životná úroveň ľudí,“ uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Medzi výhody členstva v EÚ patrí aj európsky jednotný trh, vďaka ktorému zaznamenala slovenská ekonomika rýchlejší rast, viac investícií, väčší export do zahraničia, či väčší výber tovaru za lepšie ceny. Slováci môžu v EÚ pracovať bez povolenia, mladí ľudia študovať v zahraničí a od júna tohto roka aj telefonovať v iných členských krajinách za domáce ceny.


Čítať celý článok...

 

Budúcnosť EÚ: Komisia predstaví nové opatrenia v oblasti sociálnej politiky

Európska komisia 26.apríla zverejní diskusný dokument s názvom „Rozvoj sociálneho rozmeru Európy", ktorý nadviaže na nedávno zverejnenú Bielu knihu o budúcnosti Európy. Pôjde o prvý zo série piatich diskusných dokumentov na témy, ktoré sú pre EÚ kľúčové a ktoré Komisia plánuje zverejniť do konca júna tohto roku.

 Zajtrajší dokument venovaný rozvoju sociálneho rozmeru Európy bude obsahovať konkrétne návrhy a opatrenia, ktorými chce Komisia prispieť k lepšiemu zosúladeniu pracovného a rodinného života Európanov, vrátane návrhov na zvýšenie zamestnanosti žien, či ochrany pracujúcich.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie