Európske roky 

Európsky parlament žiada opatrenia na podporu trvácnosti a opraviteľnosti výrobkov

Európska komisia, členské štáty a producenti by mali prijať opatrenia, ktoré by spotrebiteľom priniesli trvácnejšie a opraviteľné vysokokvalitné výrobky, uvádza sa v utorkovom uznesení EP.

Parlament prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré plénum prijalo pomerom hlasov 662 (za): 32 (proti): 2 (zdržalo sa hlasovania), vyzval na predĺženie životnosti výrobkov a boj proti zabudovanému zastarávaniu tovarov a softvéru.

Čítať celý článok...

 

Bezpečnostná únia: Ďalší krok k efektívnejšiemu riadeniu vonkajších hraníc

Návrh účinnejšieho a jednoduchšieho riadenia vonkajších hraníc, tzv. systém vstup/výstup, ktorý navrhla Európska komisia, získal minulý týždeň podporu Európskeho parlamentu a Rady.

Systém bude zaznamenávať údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí vstúpia na územie EÚ alebo z neho odídu. Navrhovaný systém vstup/výstup umožní účinné riadenie povolených krátkodobých pobytov, zvýšenú automatizáciu hraničných kontrol a prispeje k odhaľovaniu falšovania dokumentov ako aj podvodov s osobnými údajmi.

Podpredseda EK Frans Timmermans: „Vítam politickú podporu Európskeho parlamentu a Rady. Potrebujeme pokračovať s modernizáciou riadenia vonkajších hraníc a zabezpečiť bezpečnosť pre našich občanov."

Čítať celý článok...

 

Estónske predsedníctvo v Rade EÚ

Od 1. júla sa začína predsedníctvo Estónska v Rade Európskej únie. Kolégium komisárov na čele s predsedom EK Jean-Claude Junckerom pri tejto príležitosti včera pricestovalo do Tallinnu na tradičnú úvodnú návštevu, aby  dnes prediskutovali s estónskou vládou  výzvy a priority EÚ na nadchádzajúcich šesť mesiacov.

Zasadnutia sa uskutočnia v štyroch oblastiach, ktoré zodpovedajú prioritám estónskeho predsedníctva, a to:

- oblasť vonkajších vzťahov, bezpečnosti, migrácie a spravodlivosti;

- oblasť energetiky a klímy, dopravy a rozvoja vidieka;

- oblasť rastu, konkurencieschopnosti, vnútorného trhu, jednotného digitálneho trhu a obchodu

- oblasť rozpočtu EÚ, hospodárskej a menovej únii a v sociálnej agendy.

Komisia sa zároveň stretne aj s predsedami skupín a výborov estónskeho parlamentu.

Mottom estónskeho predsedníctva je "Jednota cez rovnováhu".

Stránka estónskeho predsedníctva tu.

 

Nové pravidlá EÚ uľahčia cezhraničné insolvenčné konania

V EÚ od 26. júna začínajú platiť nové pravidlá o cezhraničných insolvenčných konaniach, ktoré sa zameriavajú na účinnejšie a efektívnejšie vymáhania pohľadávok v tejto oblasti. Pre podniky to bude znamenať ľahšiu reštrukturalizáciu a pre veriteľov vyššiu návratnosť. Nariadenie zároveň zabezpečuje uznávanie súdnych rozhodnutí súvisiacich s insolvenčnými konaniami v rámci celej EÚ.

Čítať celý článok...

 

Účinnosť nadobudli prísnejšie pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí, daňovým únikom a financovaniu terorizmu v EÚ

Od 26. júna nadobudla účinnosť štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorá posilňuje už existujúce pravidlá v tejto oblasti a zefektívňuje boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Pravidlá zároveň zlepšujú transparentnosť, ktorá je potrebná na zamedzenie daňovým únikom. Smernica je odpoveďou na zistenia v súvislosti s aférou Panama Papers.

Čítať celý článok...

 

EÚ oslavuje zrušenie roamingových poplatkov

Od 15. júna sa vysoké účty za roaming stávajú pre Európanov históriou. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani a predseda vlády Malty ako predsedníckej krajiny Rady Európskej únie Joseph Muscat v spoločnom vyhlásení uviedli: „Európska únia je o zbližovaní ľudí a jej cieľom je uľahčovať im život. Koniec roamingových poplatkov je skutočným európskym úspechom," a dodali:Operátori mali 2 roky na to, aby sa pripravili na zrušenie poplatkov za roaming, a sme presvedčení, že budú využívať príležitosti, ktoré prinášajú nové pravidlá, v prospech svojich zákazníkov."

Čítať celý článok...

 

Program Erasmus oslavuje 30 rokov

Európska únia 13. júna oslavuje 30. výročie vzniku programu zahraničných výmen Erasmus, na ktorom sa doposiaľ zúčastnilo 9 miliónov ľudí, vrátane takmer 108-tisíc Slovákov. Tým program od svojho založenia v roku 1987 poskytol šancu študovať, absolvovať odbornú prípravu, venovať sa dobrovoľníckej činnosti alebo získať profesionálnu skúsenosť v zahraničí. V súčasnosti sa na programe zúčastňuje 33 európskych krajín (všetkých 28 členských štátov EÚ a Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).

Čítať celý článok...

 

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dnes zverejnil výsledky a najväčšie zistenia za rok 2016

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dnes zverejnil Výročnú správu za rok 2016. Z nej vyplýva, že úrad, ktorý vyšetruje podvody v súvislosti s rozpočtom EÚ, korupciu a závažné porušenia pravidiel v rámci európskych inštitúcií v minulom roku zintenzívnil svoju činnosť a zameral sa na vyšetrovanie veľkých nadnárodných prípadov, ktoré zväčša viedli k finančným odporúčaniam vo výške niekoľkých miliónov eur.

Čítať celý článok...

 

Národné kolo Mladý Európan

6. júna sa v Bratislave uskutočnilo finále 12. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Víťazi si hodnotné ceny v podobe študijno-informačnej návštevy inštitúcií Európskej únie v Bruseli, laptopov či tabletov a iných zaujímavých cien prevzali od vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka a riaditeľky Odboru informovanosti a publicity Úradu vlády Ingrid Šramkovej.

 Vo finále sa stretlo 13 súťažných družstiev – víťazov regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí si zmerali svoje sily vo vedomostiach  z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ, či významných osobností EÚ a jej členských krajín.

Čítať celý článok...

 

Silná eurozóna, silné euro a silná Únia: Komisia predstavila možnosti prehĺbenia európskej hospodárskej a menovej únie

Európska komisia 31. mája predstavila diskusný dokument, ktorý sa venuje možnosti prehĺbenia európskej hospodárskej a menovej únie (eurozóny). Obsahuje konkrétne kroky, ktoré by sa dali uskutočniť do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, ako aj niekoľko možností, ako by sa mohlo postupovať v nasledujúcich rokoch.

Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek pri príležitosti zverejnenia dokumentu uviedol: „Slovensko má veľké výhody zo svojho členstva v eurozóne. Prináša nám väčšiu finančnú stabilitu, pevnú svetovú menu, nižšiu infláciu a konkrétne výhody pre ľudí a podniky. Aj zásluhou opatrení prijatých v eurozóne si Slovensko požičiava za historicky najnižšie úroky, čím každoročne ušetrí desiatky milióny eur. Výrazne klesli aj úroky pri pôžičkách pre občanov. Ďalšie posilnenie eurozóny môže pomôcť Slovensku pri dobiehaní vyspelejších krajín, pri riešení krízových situácií, lepšej ochrane vkladov, dostupnosti financií pre nové investície, ako aj pri vyrovnávaní sociálnych rozdielov."

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie