Európske roky 

Pozvánka na brífing - Reforma európskych pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov

Utorok 31.1.2012 o 10:00 v Európskom informačnom centre na ulici Palisády 29, v Bratislave

Na Slovensku nakupuje cez internet už 52% ľudí, 66% Slovákov je na sociálnych sieťach, 58% Slovákov zdieľa fotografie a videá na internete.

Aká je úroveň ochrany našich osobných údajov na internete? Čo má robiť rodič, ktorý zistí, že jeho dieťa cez sociálnu sieť zdieľa svoje citlivé osobné údaje, či nevhodné fotografie? Čo má robiť uchádzač o prácu, ktorý sa obáva, že potenciálni zamestnávatelia si môžu na intenete nájsť jeho fotografie zo študentských čias v nie veľmi lichotivych situáciách? Akým prekážkam v oblasti kontroly osobných údajov čelí slovenská firma, ktorá prevádzkuje internetový obchod a chce expandovať do ďalších európskych krajín? Ako sa brániť voči firme, ktorá predala citlivé osobné údaje o svojich zákazníkoch direct-marketingovej firme?

Čítať celý článok...

 

Pozvánka na konferenciu

altPozvánka na otváraciu odbornú konferenciu Európskeho roka aktívneho starnutie a solidarity medzi generáciami 2012, pod záštitou podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela

na tému Aktívne starnutie s podporou všetkých generácií. ktorá sa bude konať dňa 7. februára 2012 v hoteli Bôrik, Bratislava.


Sekcia I. 
Aktívne starnutie naprieč sektormi a politikami
Vystúpenie predstaviteľov vlády SR a zástupcu EK

Sekcia II.
Prečo potrebujeme aktívne starnutie?
Výzvy a príležitosti v oblasti aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

Sekcia III.
3 paralelné odborné panely
1. Dlhodobá starostlivosť v kontexte medzigeneračnej solidarity
2. Zdravé starnutie a inovácie
3. Nezávislý život a osobnostný rozvoj

Potvrdenie účasti
  do 31. januára na  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , t. č. 0800 103 104

Čítať celý článok...

 

Otváracie hodiny informačných kancelárií Europe Direct v Banskej Bystrici

altOtváracie hodiny (platné od 01. 01. 2012)


Informačná kancelária – Skuteckého ulica 13, 974 01 Banská Bystrica

Tel. kontakt: +421 48 417 42 50, e-mail. kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Pondelok

08,30 – 14,00


Utorok

08,30 – 14,00


Streda

08,30 – 14,00


Štvrtok

VOĽNO


Piatok

08,30 – 12,00


Informačná kancelária – Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

Tel. kontakt: +421 48 446 2120, e-mail. kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Pondelok

08,30 – 12,30


Utorok

08,30 – 12,30

13,00 – 17,00

Streda

08,30 – 12,30


Štvrtok

08,30 – 12,30


Piatok

VOĽNO

 

Áno rozpočtovej kontrole, v oblasti rastu a zamestnanosti však treba urobiť viac

alt

Pre dosiahnutie hlbšej hospodárskej koordinácie budú musieť členské štáty EÚ konať v oblasti odporúčaných štrukturálnych reforiem rozhodnejšie a zlepšiť transparentnosť, uvádzajú tri uznesenia, ktoré EP prijal ako odpoveď na ročný prieskum Komisie týkajúci sa pokynov pre zabezpečenie rastu a zamestnanosti. Parlament tiež vyzýva na väčšie úsilie v oblastiach rastu, zamestnanosti a boja proti chudobe.

Ešte pred začiatkom hlasovania poslanec Jean-Paul Gauzès (EEP, FR), spravodajca uznesenia o ročnom prieskume rastu, uviedol: "Chceme, aby členské štáty zaviedli štrukturálne reformy, ku ktorým sa zaviazali. Táto reformná politika by sa nemala stať mŕtvou literou".

Čítať celý článok...

 

Eurobarometer - stúpa korupcia?

altZdroj: Novinky z Komisie

Podľa dnes zverejneného prieskumu Eurobarometra korupcia naďalej zostáva jedným z najväčších problémov, ktorým Európa čelí.

Údaje ukazujú, že takmer tri štvrtiny Európanov naďalej považujú korupciu za významný problém a myslia si, že existuje na všetkých úrovniach verejnej správy. Osem percent respondentov uviedlo, že v uplynulom roku boli požiadaní, alebo sa od nich očakávalo, aby dali úplatok.Hospodárske náklady, ktoré vznikli v dôsledku korupcie v EÚ, sa odhadujú na približne 120 miliárd EUR ročne.

Povaha a rozsah korupcie sa menia podľa jednotlivých členských štátov.
Na Slovensku 78% respondentov celkovo súhlasí s tvrdením, že korupcia je u nás veľkým problémom. 92% z nás takisto verí, že korupcia je prítomná v celoštátnych inštitúciách. 54% celkovo súhlasí s tým, že sa s korupciu osobne stretáva vo svojom bežnom živote. 82% celkovo súhlasí s tým, že súdne rozsudky v prípadoch týkajúcich sa korupcie sú u nás príliš mierne. 40% z nás by pri riešení prípadu korupcie najviac dôverovalo polícii.

Je potrebné podotknúť, že samotný zber údajov prebiehal v septembri 2011.
Kompletná správa Eurobarometra o korupcii (v aj): http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf

 

Haló tu Obama, s kým hovorím?

altPrvé diskusné podujatie v roku 2012 pod názvom CAFÉ EURÓPA sa v Banskej Bystrici konalo 29. februára 2012 v Klube 77 (Horná 54).

Téma: Haló, tu Obama, s kým hovorím?

Hlavnými účastníkmi diskusie boli Ivo Samson (Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku) a Zuzana Gabrižová (EurActiv.sk). Celú diskusiu moderoval Braňo Dobšinský.

Foto z diskusie môžete nájsť na http://www.cafeeuropa.sk/fotogaleria/2012-02-bb.htm.

 

Európsky deň rovnosti odmeňovania

alt5.marec je Euróspky deň rovnosti odmeňovania. Vyjadruje to, o koľko dní musia ženy v Európe pracovať viac, aby zarobili rovnakú sumu ako muži.

Z najnovších údajov vyplýva, že rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v roku 2010 predstavoval v celej Európskej únii v priemere 16,4 %.Na Slovensku je tento rozdiel až 20,7 %.

Štatistické údaje o rozdieloch v odmeňovaní na Slovensku tu: 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/files/gpg-fiches_sk_sk.pdf

Sú v nich zahrnuté údaje ako dosiahnuté vzdelanie, zamestnanie, vyváženie pracovného a súkromného života, pomer žien a mužov v rozhodovacích pozíciách a mieru využívaniačasu a rizika chudoby, keďže jednotlivé etapy dokážu poskytnúť najvýstižnejšie ukazovatele v súvislosti s rozdielmi v odmeňovaní medzi ženami a mužmi.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie