Európske roky 

Eurofondy čaká po roku 2020 zmena

Eurofondy predstavujú viac ako polovicu verejných investícií v krajine. Na Slovensko z Európskej únie príde na podporu menej rozvinutých regiónov do roku 2020 približne 15 miliárd eur. Eurofondy nedostanú stopku ani po roku 2020, keď by už únia mala mať o jedného člena menej, bude sa však klásť väčší dôraz na ich efektívnosť. Ľudmila Majláthová, ekonomická radkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, vysvetľuje, že financie na tzv. kohéznu politiku by sa zastaviť nemali, môže sa však zmeniť ich nastavenie.

Je pre Slovensko ohrozený prísun eurofondov po roku 2020?

Napriek tomu, že väčšina krajín momentálne koncentruje svoje úsilie na rozbehnutie výziev a zazmluvňovanie projektov, príprava na obdobie po roku 2020 sa už začala. Diskusie prebiehajú v dvoch rovinách. Tá prvá súvisí s objemom financií na kohéznu politiku po roku 2020. Po odchode jedného z kľúčových prispievateľov, Veľkej Británie, hrozí výpadok EÚ rozpočtu. Inými slovami, ak sa nenájdu nové zdroje príjmov, tak sa celkový rozpočet EÚ zníži. Zároveň však narástol počet priorít, ktoré si nárokujú financovanie a kde sa očakáva významnejšia úloha EÚ. Spomeniem len migračnú krízu, teroristické útoky a s tým spojené výdavky na vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť alebo obranu. Takže rozpočtový koláč EÚ bude menší, bude sa musieť prerozdeliť na viacero kúskov a zároveň bude musieť dosiahnuť väčšiu efektívnosť, čiže lepšie výsledky za menej peňazí.

Ako sa teda nastaví rozpočet?

To je téma, ktorú chce Európska komisia diskutovať aj s verejnosťou a ešte v júni preto predstavila diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ, ktorý nadväzuje na päť scenárov Bielej knihy o budúcnosti EÚ. V polovici budúceho roka by mala komisia predstaviť návrh viacročného finančného rámca, ktorý stanoví objemy prostriedkov na jednotlivé politiky EÚ po roku 2020. Paralelne prebieha diskusia tykajúca sa samotného nastavenia kohéznej politiky po roku 2020. Jedna z prvých diskusií na túto tému sa uskutočnila v júni na Kohéznom fóre. Predpokladá sa, že tri kategórie regiónov, ako aj dôraz na princípy, ako sú partnerstvo, solidarita a financovanie projektov pridanou európskou hodnotou, zostanú zachované. Namiesto grantov by sa v oveľa väčšej miere mala podporovať návratná forma pomoci, čiže zvýhodnené úvery, garančné schémy alebo kombinácie týchto foriem financovania v jednom projekte (granty a úvery), ako aj synergické efekty medzi EÚ programami, napríklad kombinácie podpory výskumných projektov z EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy) a Horizont 2020.

 

Správa o stave Únie: Rozprava o budúcnosti EÚ

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker prednesie 12.09.2017 o deviatej hodine v pléne správu o stave Únie, po ktorej bude s poslancami diskutovať o budúcnosti EÚ. 

Parlament bude o zmenách v smerovaní EÚ, ktoré by Úniu mali posilniť a umožniť jej pružnejšie reagovať na očakávania občanov, diskutovať v prítomnosti všetkých komisárov.


Trojhodinová rozprava, ktorú bude možné sledovať naživo prostredníctvom samostatnej webovej stránky, sa pravdepodobne zameria na otázky vonkajšej a vnútornej bezpečnosti, rastu a tvorby pracovných miest, migrácie a medzinárodného obchodu. Lídri politických skupín EP predstavia svoje priority, na ktoré by sa podľa nich mala dvadsať sedmička zamerať do eurovolieb v júni 2019, a zhodnotia doterajšie pôsobenie Junckerovej Komisie.


Rozpravu a vyhlásenia lídrov politických skupín po jej ukončení budete môcť sledovať naživo prostredníctvom  EP LiveEbS+.

 

EÚ zakladá globálnu Alianciu za obchod bez mučenia

Táto oznámená iniciatíva, ktorú EÚ realizuje spoločne s Argentínou a Mongolskom, má za cieľ ukončiť obchodovanie s tovarom používaným na popravy a mučenie. Očakáva sa, že 18. septembra 2017 sa k iniciatíve pripojí 50 členských krajín OSN z celého sveta.

Čítať celý článok...

 

Bezpečnostná únia: priority na rok 2017 splnené

Európska komisia dnes predložila správu, ktorá mapuje už prijaté opatrenia na posilnenie bezpečnosti za posledný rok a zároveň načrtáva čo nás čaká v ďalšom roku.
Cieľom týchto opatrení, je posilniť bezpečnosť na vonkajších hraniciach EÚ, zlepšiť výmenu informácií medzi členskými štátmi, eliminovať priestor na pôsobenie teroristov a predchádzať radikalizácii.

Čítať celý článok...

 

Tlak na Volkswagen opraviť vozidlá poškodené v škandále s emisiami

Úrady EÚ na ochranu spotrebiteľa spolu s Európskou komisiou apelujú na spoločnosť Volkswagen aby neodkladne dokončila opravy všetkých automobilov, ktorých sa týka emisný škandál známy ako dieselgate. V nadväznosti na rozhovory, ktoré sa uskutočnili s komisárkou Jourovou v roku 2016, sa spoločnosť Volkswagen zaviazala opraviť všetky dotknuté automobily do jesene 2017.

Čítať celý článok...

 

13. septembra prednesie Juncker svoj tradičný prejav o stave Únie

V stredu 13. septembra 2017 prednesie predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker na pôde Európskeho parlamentu (EP) svoj tradičný prejav o stave Únie.

Viac informácií nájdete TU

Čítať celý článok...

 

POZVÁNKA NA BRÍFING k medzinárodnému workshopu Iniciatívy za otvorené vládnutie

Open Government Partnership (OGP, Iniciatíva za otvorené vládnutie), Ministerstvo spravodlivosti SR a Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti vás pozývajú na brífing k medzinárodnému workshopu o schránkových firmách a registroch konečných užívateľov výhod, ktorý sa koná v spolupráci s Alianciou Fair-play.

Brífing sa uskutoční vo štvrtok, 7.septembra 2017 o 12:00 v hoteli Bôrik na mieste konania workshopu za účasti:

- podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej

- riaditeľky Direktorátu Trestného súdnictva Alexandry Jour-Schroeder na Generálnom riaditeľstve pre spravodlivosť a spotrebiteľov Európskej komisie zodpovednej za prípravu opatrení proti praniu špinavých peňazí a transparentnosť vlastníctva firiem

- Thoma Townsenda z celosvetovej Správnej rady Iniciatívy pre otvorené vládnutie (OGP), ktorý v rade zastupuje vládu Veľkej Británie (jednej z prvých krajín sveta s verejne prístupným registrom konečných užívateľov výhod)

- Tonu Basu z Ústredia Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

Čítať celý článok...

 

Vyhlásenie prvého podpredsedu Timmermansa a komisárky Jourovej k európskemu dňu spomienky na obete všetkých totalitných a autoritatívnych režimov

23. augusta, si pripomíname európsky deň spomienky na obete všetkých totalitných a autoritatívnych režimov. Spomíname na obete týchto režimov a opätovne zdôrazňujeme, že odmietame ideológie, na ktorých boli tieto režimy vystavané.

Dňa 23. augusta 1939 nacistické Nemecko a Sovietsky zväz podpísali pakt Molotov – Ribbentrop, ktorý znamenal začiatok jedného z najtemnejších období v nedávnych dejinách nášho kontinentu. Totalitné režimy v Európe obmedzovali slobody občanov, porušovali ich práva, pričom milióny občanov padli za obeť ich ideológii.

Čítať celý článok...

 

Stážujte v Európskom parlamente

Sledovať vytváranie európskej politiky zvnútra, naučiť sa o fungovaní EÚ, nájsť si nové kontakty a vyskúšať si, aké je to pracovať v medzinárodnom a multikultúrnom prostredí. Aj o tom je stážovanie v Európskom parlamente. Ak vás baví politika, chcete si rozšíriť obzory a obohatiť vaše CV, neváhajte a sa prihláste sa k nám na stáž. Na podanie prihlášky máte čas do 15. októbra.

Čítať celý článok...

 

44. ročník výstavy Agrokomplex, chýbať na ňom nebude ani Zastúpenie EK na Slovensku

Tento týždeň (17. – 20. augusta 2017) sa v Nitre uskutoční 44. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Ani tentoraz na ňom nebude chýbať stánok Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Okrem rôznych zaujímavostí prinášame aj sériu Diskusných stolov na aktuálne témy, ktoré hýbu agrorezortom. Pripravili sme ich v spolupráci s Agroinštitútom Nitra a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie