súťaž JUNIOR INTERNET

altPre žiakov základných a stredných škôl je opäť vyhlásená súťaž s názvom JUNIOR INTERNET. Je určená tým, ktorí sa zaujímajú o internet – avšak nie len o „surfovanie“.

Od 16.1.2015 je na webovej stránke projektu Junior Internet (JI) www.juniorinternet.sk spustená registrácia internetových projektov žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska.
So svojimi webovými projektmi sa môžete registrovať do 20. 2. 2015.

Čítať celý článok...

 

Súťaž o Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež!

alt

Aj v roku 2015 máte možnosť prihlásiť sa do súťaže o Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež!

Čítať celý článok...

 

Literárna súťaž "Také podobné, také rozličné, také európske."

alt

Európska komisia spustila literárnu súťaž  „Také podobné, také rozličné, také európske.“, v rámci ktorej majú mladí ľudia z Európy zdieľať svoje názory v článku (max. 1000 slov) s ich odpoveďou na jednu/alebo obe z nasledujúcich otázok vzťahujúcich sa na rozširovanie EÚ:

- Aké skúsenosti máš v rozšírenej Európskej únii?

- Ako sa môže rozšírená Európska únia vysporiadať s problémami budúcnosti?

Čítať celý článok...

 

Aby sme vedeli čo jeme

altOd soboty 13. 12. 2014 vstúpili do platnosti nové pravidlá označovania potravín. Reflektujú náročnosť spotrebiteľov a potrebu jasných a presných informácií o obsahu a pôvode potravín na pultoch predajní ale aj v reštauráciách. Navyše v spoločnosti pribúdajú potravinové alergie a je preto dôležité aby spotrebitelia o týchto látkach boli informovaní. Doteraz platné pravidlá sa týkali všeobecného označovania potravín a sú spred viac ako tridsiatich rokov. Odvtedy sa potreby spotrebiteľov zmenili a je potrebné na to reagovať. 

Čítať celý článok...

 

10. december je dňom ľudských práv

Témou tohtoročného Medzinárodného dňa ľudských práv bolo motto „Ľudské práva 365“, ktoré nám má pripomínať, že nárok na ľudské práva v plnom rozsahu má každý z nás všade a vždy. 10. decembra sme oslávili Deň ľudských práv a tiež sme si pripomenuli prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov spred 66 rokov. EÚ je odhodlaná presadzovať tieto práva. Pred dvoma rokmi sme prijali strategický rámec EÚ pre ľudské práva a demokraciu a takisto príslušný akčný plán. Vymenovali sme aj osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva. Odvtedy s podporou členských štátov EÚ obhajujeme ľudské práva vo viac než 40 dialógoch o ľudských právach vedených s tretími krajinami a spolupracujeme s regionálnymi a multilaterálnymi organizáciami vrátane OSN.

Osobitný zástupca Európskej únie pre ľudské práva Stavros Lambrinidis aktívne úzko spolupracuje s kľúčovými partnermi a podporuje úlohu organizácií občianskej spoločnosti po celom svete. Delegácie EÚ monitorujú problémy v súvislosti s rešpektovaním ľudských práv, podávajú o nich správy a prijímajú opatrenia, a to často za veľmi ťažkých okolností.

Dosiahli sme dosť, stále je však potrebné vykonať veľa práce. Jednou z takýchto oblastí činnosti je mučenie. Napriek tomu, že dnes je tomu už 30 rokov, čo OSN prijala Dohovor proti mučeniu, mučenie je stále veľmi rozšírenou praktikou na celom svete. V tomto smere musíme naliehavo zakročiť. Obnovenie nášho akčného plánu pre ľudské práva a demokraciu v roku 2015 bude príležitosťou na obnovenie nášho záväzku a riešenie nových výziev, pokiaľ ide o univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv.

 

Európska komisia zverejnila stanoviská k národným rozpočtom

altNávrh rozpočtu Slovenska je podľa EK v súlade s ustanoveniami Paktu stability a rastu.

Slovensko je na základe tohto hodnotenia oprávnené  uplatniť v roku 2014 investičnú výnimku. EK zároveň vyzýva slovenské orgány, aby boli pripravené prijať nevyhnutné opatrenia v rámci národného rozpočtového postupu s cieľom zabezpečiť, aby aj rozpočet na rok 2015 bol naďalej v súlade s Paktom stability a rastu.

Dnešné výstupy EK budú prediskutované na zasadnutí euroskupiny 8. decembra 2014.

Čítať celý článok...

 

Spoločný bankový dohľad v eurozóne

altOd 4. novembra 2014 začína fungovať nový mechanizmus bankového dohľadu v eurozóne, pod ktorý bude spadať 3600 európskych bank. Európska centrálna banka (ECB) preberá priamy dohľad na 120 systémovými bankami. Nad ostatnými bankami bude ECB vykonávať dohľad v priamej súčinnosti s národnými organmi dohľadu. Východiskovým bodom pre uskutočňovanie bankového dohľadu sú plošné záťažové testy bánk v eurozóne. Ďalší kamienok do mozaiky bankovej únie bude doplnený v roku 2015, kedy sa spustí jednotný mechanizmus pre riešenie krízových situácií. V bankovej únii budú vnútroštátne fondy na riešenie krízových situácií, zriadené od 1. januára 2015 a od 1. januára 2016 budú zastrešené jednotným európskym fondom na riešenie krízových situácií.

 

Európsky deň antibiotík

alt18. november je v EÚ každoročne venovaný zvyšovaniu povedomia o antibiotikách, tento rok sa zameriava na samoliečbu antibiotikami. Užívanie antibiotík bez toho, aby sa pacient poradil s lekárom, doužívanie tých, ktoré zostali po predchádzajúcej liečbe, alebo zadováženie si ich bez lekárskeho predpisu je nielen nezodpovedné, no v niektorých prípadoch dokonca nebezpečné. Antibiotiká nie sú lieky proti bolesti a ani nemôžu vyliečiť každú chorobu. Účinkujú len proti bakteriálnym infekciám, a teda nemôžu pomôcť pri bežnej nádche alebo chrípke. Až 80 % zimných ochorení, ktoré postihujú nos, uši, hrdlo a pľúca, je vírusového pôvodu, preto na ne antibiotiká nie sú účinné. Okrem toho môžu zapríčiniť nepríjemné vedľajšie účinky, ako je hnačka, nevoľnosť alebo kožné vyrážky.

Zaujímavé informácie nájdete aj na tejto stránke: http://ecdc.europa.eu/sk/EAAD/Pages/Home.aspx

 

Literárna súťaž "Také podobné, také rozličné, také európske."

alt

Európska komisia spustila literárnu súťaž  „Také podobné, také rozličné, také európske.“, v rámci ktorej majú mladí ľudia z Európy zdieľať svoje názory v článku (max. 1000 slov) s ich odpoveďou na jednu/alebo obe z nasledujúcich otázok vzťahujúcich sa na rozširovanie EÚ:

- Aké skúsenosti máš v rozšírenej Európskej únii?

- Ako sa môže rozšírená Európska únia vysporiadať s problémami budúcnosti?

Čítať celý článok...

 

Srdce na dlani 2014

altOceňovanie dobrovoľníkov/-čok už klope na dvere

Tohtoročné udeľovanie ocenení pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky "Srdce na dlani 2014" sa uskutoční 8. decembra. Už teraz je však správny čas na zasielanie nominácií. Aby stihla zasadnúť komisia, vybrať kandidátov, pozvať ich a všetko krásne a v dostatočnom predstihu pripraviť. Preto neváhajte. Nominovať môžete ako skupina min. 3 osôb. Tešíme sa na vaše tipy!

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Partneri

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Diverzifikácia činností na vidieku s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu“

E-learningové vzdelávanie