Európske roky 

Vyhlásenie súťaže Mladý Európan 2017

altRegionálne kolo Mladého Európana, ktoré realizuje Europe Direct Banská Bystrica sa uskutoční 12. apríla 2017 na Ekonomickej fakulte UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica. Na toto regionálne kolo sa môžu prihlásiť stredné školy a gymnáziá z okresov Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Zvolen, Brezno, Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom.

Do regionálneho kola v Banskej Bystrici postupuje 15 prihlásených družstiev.

Podrobnosti nájdete v priloženom štatút súťažný poriadok

prihláška do súťaže MLADÝ EURÓPAN 2017 v Banskej Bystrici (na stiahnutie v doc.)

V prípade záujmu prihláste prosím trojčlenné družstvo študentov 2. a/alebo 3. ročníka Vašej školy najneskôr do 20. marca 2017 prostredníctvom vyplnenej prihlášky poštou alebo e-mailom.

Čítať celý článok...

 

Energetická únia: Poslanci schválili nové pravidlá pre energetické dohody s tretími krajinami

altEurópsky parlament schválil nové pravidlá, na základe ktorých budú členské štáty povinné informovať Európsku komisiu o svojich zámeroch rokovať s tretími krajinami o energetických dodávkach. Na legislatívnom texte, ktorý je prvým kúskom skladačky energetickej únie, sa ešte v decembri dohodli parlamentní vyjednávači so slovenským predsedníctvom v Rade (ministrov) EÚ.


Viac informácii nájdete TU

 

Obchodné dohody stimulujú agropotravinársky sektor EÚ

altZ najnovšej štúdie vyplýva, že obchodné dohody majú pozitívny vplyv na zvýšenie predaja a podpory zamestnanosti v agropotravinárskom sektore EÚ.

Z nezávislej štúdie vypracovanej pre Európsku komisiu vyplýva, že obchodné dohody prispeli k zvýšeniu vývozu poľnohospodárskych produktov EÚ a podporili zamestnanosť v agropotravinárskom sektore, ako aj v iných odvetviach hospodárstva. Štúdia podrobne skúmala obchodné dohody s tromi krajinami, a to s Mexikom, Južnou Kóreou a so Švajčiarskom.

Čítať celý článok...

 

Galileo pomáha zlepšovať tiesňové volanie

alt11. februára sa oslavuje Deň jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112 – tento rok aj s vylepšeniami vďaka navigačnému systému Galileo

Európska únia 11. februára oslavuje Deň jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112. Volanie na túto linku je v rámci celej EÚ zadarmo, a to vďaka európskej legislatíve z roku 1991. Tento rok zároveň prináša niektoré výrazné zlepšenia: podľa nedávno zverejnenej správy sa podarilo vylepšiť určovanie presnej polohy volajúceho z tiesňovej linky vo viacerých členských štátoch, vrátane Litvy, Estónska a Veľkej Británie.

Čítať celý článok...

 

Počet presídľovaní stúpa

altEurópska komisia každé dva mesiace vydáva hodnotiacu správu o fungovaní núdzového systému premiestňovania (relocation) a presídľovania (resettlement) migrantov. Dnes vyšla v poradí už ôsma a konštatuje pozitívne napredovanie.

Čítať celý článok...

 

Až 87 % Európanov si uvedomuje, že sú občanmi EÚ

altPodpora a posilnenie občianstva EÚ sa za posledné roky zlepšili. Vyplýva to z aktuálnej Správy o občianstve, ktorá sa opiera o informácie zozbierané od občanov v prieskumoch a verejných konzultáciách v období 2013-2017.
„Najnovšia správa o občianstve EÚ ukazuje, že Európanom veľmi záleží na právach, ktoré im prináša členstvo v EÚ. Až 87% Európanov si uvedomuje svoje postavenie občana EÚ. Na druhej strane, z prieskumov vychádza, že znalosť práv, ktoré nám prináša európske občianstvo nie je dostatočne vysoká. Pritom tieto práva a slobody sú dôležité a ich uplatňovanie Európanom prináša mnoho výhod a príležitostí.  Ako príklad by som vyzdvihol právo na voľný pohyb, ktoré si cení 80% všetkých Európanov." uviedol v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Čítať celý článok...

 

Auto si európski spotrebitelia budú môcť požičať s jasnejšími podmienkami

alt

Autopožičovne budú k európskym spotrebiteľom férovejšie. Päť najväčších autopožičovní (Avis, Europcar, Enterprise, Hertz a Sixt), ktoré predstavujú dve tretiny všetkých súkromných prenájmov automobilov v EÚ, sa na tom dohodlo s Európskou komisiou a národnými orgánmi na ochranu spotrebiteľa.

Keďže spotrebitelia boli s podmienkami autopožičovní dlhodobo nespokojní, bolo potrebné podniknúť určité kroky, aby sa dodržiavane pravidiel ochrany spotrebiteľa zlepšilo aj v oblasti prenajímania áut. Počet sťažností z roka na rok rástol, medzi 2014 a 2016 sa ich počet zvýšil z 1 750 na vyše 2 000 prípadov. Spotrebitelia sa napríklad sťažovali na to, že po rezervácii auta na internete nakoniec v požičovni zistili, že majú zaplatiť viac.

Čítať celý článok...

 

Obehové hospodárstvo – ako ďalej?

alt26. januára boli odprezentované výsledky opatrení v oblasti obehového hospodárstva a EK takisto informovala o ďalších krokoch. Pre členské štáty sú pripravené usmernenia o energetickom zhodnocovaní odpadu a návrh na cielené zlepšenie právnych predpisov o určitých nebezpečných látkach v elektrických a elektronických zariadeniach. Na podporu financovania obehového hospodárstva, sme s Európskou investičnou bankou (EIB) zriadili platformu, ktorá má združovať investorov a inovátorov.

Čítať celý článok...

 

Erasmus oslavuje 30. rokov


altPri príležitosti 30. výročia úspešného programu na podporu mobility v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy Erasmus+ Európska komisia zverejnila výročnú správu za rok 2015 s najaktuálnejšími číslami  o počte ľudí, ktorí program absolvovali.
Za posledných 30 rokov sa do neho zapojilo 9 miliónov ľudí. Pôvodne bolo zapojených 11 krajín, dnes už ich je  33 (členské štáty + Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).

Čítať celý článok...

 

Pranie špinavých peňazí

altEurópsky parlament  vrátil Európskej komisii na prepracovanie jej pôvodný návrh na úpravu čiernej listiny krajín, ktoré sú považované za rizikové z pohľadu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Zoznam štátov z dielne Komisie je podľa poslancov neúplný a mal by sa rozšíriť napríklad o krajiny a teritóriá, ktoré nedostatočne postihujú daňovú trestnú činnosť.

 

Uznesenie, ktorým Parlament vetoval Komisiou predložený návrh na úpravu čiernej listiny nespolupracujúcich štátov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, poslanci schválili pomerom hlasov 393 (za): 67 (proti): 210 (zdržalo sa hlasovania). V platnosti tak zostáva doterajšia čierna listina, ktorej prípadné rozšírenie je na zvážení Komisie.

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie