Hontianska paráda 2015

Pozývame Vás na 20. ročník folklórneho festivalu HONTIANSKA PARÁDA, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. - 22. AUGUSTA 2015.

Festival Vám priblíži takmer zabudnuté starodávne roľnícke práce a najrôznejšie remeslá v prostredí hrušovských lazov i v samotnej obci. Uvidíte vystúpenia folklórnych súborov, skupín z rôznych kútov Slovenska. Čakajú na Vás ochutnávky miestnych špecialít.

Tešíme sa na Vás v našom informačnom stane Europe Direct spolu s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu, kde sa dozviete veľa zaujímaných informácií o EÚ, čakajú Vás súťaže, kvízy, koleso šťastia.

Mapka a program podujatia

 

Jarný Eurobarometer – dôvera v EÚ a jej pozitívny obraz silnejú

alt31. 7. 2015 vyšli výsledky jarného prieskumu Eurobarometer. Uskutočnil sa od 16. do 27. mája 2015 a oslovených bolo 31 868 respondentov z jednotlivých členských štátov EÚ a kandidátskych krajín.

Výsledky ukazujú, že pozitívny obraz EÚ a dôvera v EÚ od novembra minulého roka vzrástli.

Pozitívny obraz EÚ vzrástol z 39 % v novembri minulého roka na 41 % v máji 2015. Dôveru v EÚ má 40 % opýtaných.

Čítať celý článok...

 

Súťaže v životnom prostredí


Európska komisia otvorila ďalší ročník súťaží v oblasti životného prostredia o ocenenia „Európsky zelený list“ a „Európske zelené mesto“, ktoré sú otvorené Európskym mestám.

Čítať celý článok...

 

Schválený Operačný program Rybné hospodárstvo

Európska komisia schválila Slovensku ďalší Operačný program, týka sa rybného hospodárstva. V rámci OP Rybné hospodárstvo sú Slovensku pridelené prostriedky vo výške 15 785 000 EUR z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF).

Cieľom tohto OP je dosiahnuť národné priority stanovené v stratégii Európa 2020. Týka sa aj všeobecnej reformy Spoločnej rybárskej politiky a je plne v súlade s prioritami stanovenými v Nariadení o Európskom námornom a rybárskom fonde (ENRF).

Čítať celý článok...

 

Správy z EÚ: Ako dodržujeme európske pravidlá

Európska komisia zverejnila hodnotiacu správu o tom, ako sa členským štátom darí­ dodržiavať európske pravidlá. Najväčšími previnilcami sú krajiny ako Grécko, Taliansko, Španielsko a Belgicko. Zo správy vyplýva, že Slovensko patrí­ k tým lepším žiakom, ktorí si plnia svoje domáce úlohy. Už tretí rok po sebe klesá počet nových sťažností­ voči Slovensku. Medziročne klesol aj počet nových prípadov z dôvodu oneskorenej transpozície európskych smerníc. V súčasnosti vedie EK voči Slovensku 37 prí­padov o porušení­ práva Eښ. V roku 2014 sme zaznamenali 12 nových prípadov oneskoreného preberania smerní­c. Najviac z nich sa týka oblasti ochrany zdravia, ochrany spotrebiteľa a spravodlivosti. 

Viac informácií nájdete tu:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5326_sk.htm

Konkrétne údaje o SR:

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/docs/annual_report_32/country_sheet_sk__sk.pdf

 

Bažant Pohoda 2015 - Program v EÚ informačnej zóne

alt

 

Bažant Pohoda 2015

altPočas troch dní od 9. do 11. júla bude na trenčianskom letisku opäť zabávať i vzdelávať najväčší slovenský hudobný festival Bažant Pohoda. Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku bude pri tom. Potvrdení hudobní interpreti i sprievodné podujatia vyzerajú aj tento rok lákavo, preto sa určite oplatí za festivalom vycestovať.

Čítať celý článok...

 

EUrópa na festivale Bažant Pohoda

alt

9.-11. júl 2015 na letisku v Trenčí­ne

Európska komisia na Pohodu znova prináša EUropa stage! Aj tento rok sa budete môcť na najväčšom slovenskom hudobnom festivale Bažant Pohoda zapojiť do zaujímavých debát Café Európa.

V EÚ informačnej zóne môžete preukázať svoje vedomosti o fungovaní EÚ a vyhrať tak v súťažiach, kvízoch aj EÚ kolese šťatia surer ceny. 

Viac informácií už čoskoro 


 

Slovensko má úspešných Mladých digitálnych Európanov

K populárnej súťaži Mladý Európan tento rok pribudol nový formát  - Mladý digitálny Európan. Do prvého ročníka vedomostnej súťaže pre žiakov druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl sa zapojilo 1 854 chlapcov a dievčat zo 130 slovenských škôl. Víťazi si svoje ocenenia prevzali 23. júna 2015 o 11:00 v Európskom informačnom centre v Bratislave.

 „Zúčastnení študenti si zmerali svoje sily v znalostiach o EÚ, pritom použili moderné digitálne technológie,“ priblížil nový formát súťaže vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek a vyjadril spokojnosť s výsledkami: „Teší ma, že až 400 mladých ľudí dosiahlo so svojimi odpoveďami úspešnosť viac ako 75 %. To je pre nás pozitívny signál.“

Čítať celý článok...

 

Správy z Komisie: viac ako 90 miliónov na cezhraničnú spoluprácu

altEurópska komisia prijala nový program regionálnej spolupráce („Interreg“) medzi Slovenskom a Českou republikou v hodnote viac ako 90 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Spolu s financovaním zo štátnych zdrojov presiahne rozpočet na program sumu 106 miliónov EUR.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Partneri

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie