Schválený Operačný program Rybné hospodárstvo

Európska komisia  schválila Slovensku ďalší Operačný program, týka sa rybného hospodárstva. V rámci OP Rybné hospodárstvo sú Slovensku pridelené prostriedky vo výške 15 785 000 EUR z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF).

Cieľom tohto OP je dosiahnuť národné priority stanovené v stratégii Európa 2020. Týka sa aj vÅ¡eobecnej reformy Spoločnej rybárskej politiky a je plne v súlade s prioritami stanovenými v Nariadení o Európskom námornom a rybárskom fonde (ENRF).

Čítať celý článok...

 

Správy z EÚ: Ako dodržujeme európske pravidlá

Európska komisia zverejnila hodnotiacu správu o tom, ako sa členským Å¡tátom darí dodržiavať európske pravidlá. Najväčšími previnilcami sú krajiny ako Grécko, Taliansko, Å panielsko a Belgicko. Zo správy vyplýva, že Slovensko patrí k tým lepším žiakom, ktoré si plnia svoje domáce úlohy. Už tretí rok po sebe klesá počet nových sťažností voči Slovensku. Medziročne klesol aj počet nových prípadov z dôvodu oneskorenej transpozície európskych smerníc. V súčasnosti vedie EK voči Slovensku 37 prípadov o poruÅ¡ení práva EÚ. V roku 2014 sme zaznamenali 12 nových prípadov oneskoreného preberania smerníc. Najviac z nich sa týka oblasti ochrany zdravia, ochrany spotrebiteľa a spravodlivosti. 

Viac informácií nájdete tu:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5326_sk.htm

Konkrétne údaje o SR:

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/docs/annual_report_32/country_sheet_sk__sk.pdf

 

Bažant Pohoda 2015 - Program v EÚ informačnej zóne

alt

 

Bažant Pohoda 2015

altPočas troch dní­ od 9. do 11. júla bude na trenčianskom letisku opäť zabávať i vzdelávať najväčší slovenský hudobný festival Bažant Pohoda. Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku bude pri tom. Potvrdení hudobní interpreti i sprievodné podujatia vyzerajú aj tento rok lákavo, preto sa určite oplatí za festivalom vycestovať.

Čítať celý článok...

 

EUrópa na festivale Bažant Pohoda

alt

9.-11. júl 2015 na letisku v Trenčíne

Európska komisia na Pohodu znova prináša EUropa stage! Aj tento rok sa budete môcť na najväčÅ¡om slovenskom hudobnom festivale Bažant Pohoda zapojiť do zaujímavých debát Café Európa v Európa stage.

V EÚ informačnej zóne môžete preukázať svoje vedomosti o fungovaní EÚ a vyhrať tak v súťažiach, kvízoch aj EÚ kolese Å¡ťastia super ceny.

Viac informácií už čoskoro

Festival Bažant Pohoda 2015

 

 

Slovensko má úspešných Mladých digitálnych Európanov

K populárnej súťaži Mladý Európan tento rok pribudol nový formát  - Mladý digitálny Európan. Do prvého ročníka vedomostnej súťaže pre žiakov druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl sa zapojilo 1 854 chlapcov a dievčat zo 130 slovenských škôl. Víťazi si svoje ocenenia prevzali 23. júna 2015 o 11:00 v Európskom informačnom centre v Bratislave.

 „Zúčastnení študenti si zmerali svoje sily v znalostiach o EÚ, pritom použili moderné digitálne technológie,“ priblížil nový formát súťaže vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek a vyjadril spokojnosť s výsledkami: „Teší ma, že až 400 mladých ľudí dosiahlo so svojimi odpoveďami úspešnosť viac ako 75 %. To je pre nás pozitívny signál.“

Čítať celý článok...

 

Správy z Komisie: viac ako 90 miliónov na cezhraničnú spoluprácu

altEurópska komisia prijala nový program regionálnej spolupráce („Interreg“) medzi Slovenskom a Českou republikou v hodnote viac ako 90 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Spolu s financovaním zo štátnych zdrojov presiahne rozpočet na program sumu 106 miliónov EUR.

Čítať celý článok...

 

30 rokov Schengenu

altV nedeľu 14. júna 2015 bolo 30. výročie vzniku Schengenského priestoru voľného pohybu. Slovensko sa jeho súčasťou stalo v roku 2007.

Schengenský priestor znamená voľný pohyb osôb bez hraničných kontrol medzi štátmi, ktoré sú jeho súčasťou.

Čítať celý článok...

 

Finále vedomostnej súťaže "Mladý Európan 2015"

altDňa 4. júna 2015 sa v Bratislave uskutočnilo finále jubilejného desiateho ročníka vedomostnej súťaže "Mladý Európan". Víťazi si hodnotné ceny v podobe pracovnej návštevy inštitúcií Európskej únie v Bruseli, laptopy či tablety prevzali od podpredsedu Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroša Šefčoviča.

Čítať celý článok...

 

Deň detí v Banskej Bystrici - 29.5.2015 od 15:00 hod.

alt

 
Viac článkov...
Partneri

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie