Európske roky 

Komisia objasňuje zrušenie roamingových poplatkov

Presne za štyri týždne (15.júna) sa vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie a zároveň v troch krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko)  vďaka nariadeniu EK zrušia roamingové poplatky. V praxi to znamená, že každá doterajšia aj nová zmluva, ktorej súčasťou sú roamingové služby, bude zahŕňať roaming za domáce ceny. Nové európske pravidlá sa vzťahujú na dátové, hlasové aj textové služby. Používatelia si pritom nemusia nič aktivovať. Operátor im po 15. júni 2017 jednoducho automaticky prestane účtovať poplatky za roaming.


Zákazníci, ktorým budú vplyvom zrušenia roamingových poplatkov hroziť nepriaznivé zmeny ich súčasnej zmluvy alebo zvýšenie poplatkov za existujúce, sa môžu obrátiť na slovenský regulačný orgán, ktorým je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a v každom prípade môžu odstúpiť od zmluvy bez toho, aby museli platiť penále.

Čítať celý článok...

 

Brexit: Poslanci privítali jednotu dvadsať sedmičky a vyzvali na reformu EÚ

Poslanci v stredu počas rozpravy so šéfom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom a hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom privítali jednotu dvadsiatich siedmich členských štátov a inštitúcií EÚ a vyzvali na reformu Únie, ktorá by priniesla ovocie všetkým jej občanom.


Predseda Európskej rady Donald Tusk zdôraznil, že usmernenia pre rokovania s britskou vládou o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, ktoré 29. apríla schválili hlavy dvadsiatich siedmich štátov a vlád EÚ, sú v súlade s podmienkami zadefinovanými Európskym parlamentom dňa 5. apríla. Detailný mandát na rokovania bude Európskej rade predložený na schválenie 22. mája, informoval predseda EK Jean-Claude Juncker.


Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier a väčšina poslancov vyzdvihli jednotu inštitúcií EÚ a dvadsiatich siedmich členských štátov, ktorí sú rozhodnutí vyvinúť spoločné úsilie s cieľom dosiahnuť vyváženú dohodu so Spojeným kráľovstvom.

Čítať celý článok...

 

Potraviny: Poslanci prinášajú návrhy, ako obmedziť plytvanie a tvorbu odpadu

zníženie potravinového odpadu do roku 2025 o 30% a do roku 2030 o 50%

uľahčenie darovania potravín

vysvetľovanie rozdielu medzi minimálnou trvanlivosťou a dátumom spotreby

Poslanci v utorok schválenom uznesení žiadajú odstránenie existujúcich prekážok pri darovaní potravín a spustenie kampaní ozrejmujúcich rozdiel medzi minimálnou trvanlivosťou a dátumom spotreby s cieľom znížiť do roku 2030 objem potravinového odpadu v EÚ na polovicu.

 

„V rozvinutých krajinách dochádza k plytvaniu potravinami zväčša na konci reťazca, pri distribúcii a spotrebe. Zodpovednosť za riešenie tohto problému má každý z nás,‟ uviedla spravodajkyňa Biljana Borzan (S&D, HR), ktorej nelegislatívne uznesenie Parlament podporil pomerom hlasov 623 (za), 33 (proti), 20 (zdržalo sa hlasovania).

Uznesenie „požaduje koordinovanú politickú reakciu týkajúcu sa označovania, zodpovednosti a vzdelávania, nakoľko väčšina spotrebiteľov nerozumie presnému významu označení minimálna trvanlivosť a dátum spotreby. Zároveň by sme sa mali zaoberať nedostatkami súčasnej legislatívy, ktoré bránia darovaniu potravín,‟ dodala parlamentná spravodajkyňa.

Uznesenie vyzýva členské štáty na prijatie nevyhnutných opatrení, prostredníctvom ktorých by bolo možné dosiahnuť zníženie potravinového odpadu v EÚ do roku 2025 o 30% a do roku 2030 o 50% v porovnaní s úrovňou z roku 2014. Tento cieľ poslanci zakomponovali aj do legislatívneho návrhu o odpadoch, o ktorom Parlament hlasoval v marci.

Vnútroštátne orgány a všetky zainteresované organizácie musia podľa poslancov klásť väčší dôraz na vzdelávanie spotrebiteľov. Zamerať by sa pritom mali okrem iného na vysvetľovanie rozdielu medzi dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby s cieľom obmedziť zbytočné plytvanie plne konzumovateľných potravín.

Komisia by tiež mala zhodnotiť, či je možné odstrániť niektoré spotrebiteľov mätúce dátumy z obalov výrobkov, avšak iba v prípade, že z toho pre konzumentov či životné prostredie nebudú vyplývať žiadne riziká.

 

Uľahčenie darovania potravín

Komisia by podľa poslancov mala iniciovať zmeny v smernici o DPH, prostredníctvom ktorých by sa výslovne povolili daňové výnimky na darovanie potravín. Parlament tiež žiada, aby sa Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) využíval vo väčšej miere aj na financovanie nákladov spojených so zberom, dopravu, skladovaním a distribúciou darovaných potravín.

 

Reakcie slovenských poslancov

„Viac ako 20 mil. ľuďom v štyroch krajinách sveta hrozí hladomor. 800 mil. ľudí vo svete ide spať hladných, ale každý Európan vyhodí za týždeň 3 kg potravín.  Je našou zodpovednosťou pomôcť tým, ktorí trpia hladom. Preto je nutné zrušiť  byrokratické bariéry tak, aby mohli prijať darované jedlo všetci, ktorí sa ocitnú v núdzi,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Plytvanie potravín je už celosvetový problém, ktorý sa prejavuje vo všetkých článkoch reťazca. Prináša plytvanie cennými a často obmedzenými zdrojmi a zvyšuje emisie CO2.  Za kľúčovú považujem výchovu spotrebiteľa, aby sa znížilo plytvanie potravinami, pretože až 50% požívateľných potravín sa každoročne vyhodí v domácnostiach,‟ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„V EÚ sa ročne vyhodí až 88 miliónov ton potravín. Jednou z ciest ako tento objem znížiť je podpora smart riešení pre obchody aj domácnosti, kde technológie dokážu racionalizovať spotrebu a sami upozorniť na blížiaci sa koniec trvanlivosti,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Jedlo by sme si mali vážiť. Ako lekárka však chcem vyzvať k opatrnosti. Pri každom návrhu opatrenia si treba položiť otázku: dala by som takúto potravinu svojmu dieťaťu alebo svojim rodičom? Nesmieme totiž dopustiť, aby boli kvôli svojej chudobe niektorí občania EÚ vystavení vyššiemu riziku či zbavení ľudskej dôstojnosti,‟ uviedla poslankyňa Anna Záborská (EPP, SK).

„V prvom rade potrebujeme zmeniť naše každodenné správanie, aby sme kupovali iba to, čo reálne zjeme. Podporujem všetky iniciatívy, ktoré dostanú nezávadné potraviny k tým, ktorí si ich nemôžu dovoliť kúpiť, ako sú verejné chladničky, alebo aplikácie upozorňujúce na nepredané jedlá v reštauráciách,‟ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).


Súvislosti 

Objem ročného potravinového odpadu v EÚ dnes dosahuje približne 88 miliónov ton, čo predstavuje asi 173 kg na obyvateľa. V dôsledku produkcie a likvidácie potravinového odpadu dochádza k uvoľňovaniu 170 miliónov ton emisií CO2 a spotrebe 26 miliónov ton zdrojov.

 

Poslanci chcú zlepšiť ochranu občanov pred negatívnymi dopadmi globalizácie

Európska únia musí intenzívnejšie chrániť svojich občanov pred negatívnymi dopadmi globalizácie, zdôraznili poslanci počas utorkovej rozpravy s podpredsedom Európskej komisie Jyrkim Katainenom.

Globalizácia je podľa mnohých poslancov najväčšou výzvou, ktorá stojí pred EÚ a jej občanmi. Prináša nesmierny tlak na pracovné miesta, mzdy a normy, zároveň je však podľa nich živnou pôdou populizmu.

Poslanci preto v rozprave, ktorá je reakciou na minulotýždňový diskusný dokument EK, vyzvali na zvýšenie ochrany priemyslu a pracovníkov v EÚ a zdôraznili, že Únia sa musí postaviť na čelo úsilia o spravodlivý globálny obchod. EÚ sa totiž podľa mnohých zákonodarcov musí podieľať na tvorbe pravidiel, nie ich iba pasívne prijímať.

Mnohí poslanci žiadali prijatie akčného plánu, ktorý by mal zastaviť preteky o čo najnižšie normy v sociálnej oblasti a vyzvali členské štáty na lepšie prerozdelenie pozitív globalizácie medzi svojich občanov.

Čítať celý článok...

 

Prieskum Zastúpenia EK o budúcnosti EÚ: Najväčšiu podporu u ľudí má intenzívnejšia spolupráca

Zastúpenie Európskej komisie organizovalo v dňoch 5.-9. mája prieskum, v ktorom mali návštevníci Bratislavského majálesu (5.-7. mája) a osláv Dňa Európy (9. mája) v Bratislave možnosť vyjadriť sa k budúcnosti EÚ. Prieskum bol realizovaný vo forme interaktívnej inštalácie v tvare holubice. Na ňu mali okoloidúci a návštevníci stánku Zastúpenia EK na Slovensku možnosť nalepiť jednu zo sady piatich nálepiek reprezentujúcich scenáre budúceho fungovania EÚ-27, ktoré Európska komisia predstavila 1. marca vo svojej Bielej knihe o budúcnosti EÚ.

Čítať celý článok...

 

Jarná hospodárska prognóza 2017: čaká nás stabilný rast

Európska komisia dnes zverejnila jarnú hospodársku prognózu 2017. V prípade Slovenska sa predpokladá, že rast reálneho HDP v roku 2017 dosiahne solídne tempo vo výške 3 percent a do roku 2018 sa zvýši na 3,6 percenta, pričom hlavným ťahúňom rastu budú výdavky domácností. Očakáva sa, že celkové investície sa v roku 2017 zotavia a následne porastú, ťahané predovšetkým súkromnými investíciami do automobilového priemyslu a do veľkých infraštruktúrnych projektov.

Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu a slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič v danej súvislosti uviedol: ,,Jarná hospodárska prognóza Európskej komisie potvrdzuje, že Slovensko je vo výbornej hospodárskej kondícií. Vďaka stabilným výdavkom domácností,  rastu miezd, nízkej inflácii, ako aj zlepšenému pracovnému trhu, nás v tomto a budúcom roku čaká rast HDP nad 3 percentá, čo je takmer dvojnásobné tempo oproti priemeru eurozóny. Čo je však dôležitejšie, hospodársky rast sa dobre odzrkadľuje aj na trhu práce, kde by mala koncom budúceho roku miera nezamestnanosti klesnúť pod 8 percent. Týmto Slovensko pokorí nielen svoj historický rekord, ale zároveň bude mať nižšiu nezamestnanosť ako eurozóna a aj Európska únia ako celok.  Pozitívnou správou je aj pokračujúca konsolidácia verejných financií. V budúcom roku by Slovensko malo hospodáriť s deficitom už len 0,6 percenta HDP a priblíži sa tak na dosah vyrovnanému rozpočtu a zároveň zníži svoj dlh pod hraničnú hodnotu 50 percent. Určitý pokles Slovensko zaznamenalo v objeme investícií, kde sa však očakáva náprava, a to vďaka súkromným investíciám v automobilovom priemysle. Je dôležité tiež pokračovať v budovaní potrebnej infraštruktúry, ktorá môže prepojiť aj ostatné regióny  a pozitívne ovplyvniť ďalšie investície".

Čítať celý článok...

 

Komisia zverejnila výsledky prešetrovania obchodných praktík v odvetví elektronického obchodu

Záverečná správa Európskej komisie o výsledkoch prieskumu v oblasti elektronického obchodu poukazuje na obchodné praktiky, ktoré môžu obmedzovať hospodársku súťaž. Tieto zistenia Komisii umožnia, aby lepšie zacielila presadzovanie protimonopolných pravidiel EÚ na trhoch elektronického obchodu – niektoré firmy už vyzvala k prehodnoteniu ich doterajších praktík.

Prieskum už zároveň motivoval viaceré spoločnosti, aby tak spravili z vlastnej iniciatívy - napríklad odevné značky ako Mango (patriace pod Punto Fa), Oysho Pull & Bear (obe patriace pod Inditex), či Dorothy PerkinsTopman (obe patriace pod Arcadiu), ale aj maloobchodníci z ďalších sektorov (výrobca kávovarov De Longhi a výrobca fotovýbavy Manfrotto). To by malo prispieť k tomu, aby mohli spotrebitelia ľahšie nakupovať produkty zo zahraničia za nižších cien a tiež širšieho výberu spomedzi maloobchodných predajcov.

Správa sa zároveň venovala oblasti digitálneho obsahu. Jedným z kľúčových zistení odvetvového prieskumu je, že takmer 60 % poskytovateľov digitálneho obsahu, ktorí sa doň zapojili, sa s držiteľmi práv zmluvne dohodlo na geografickom blokovaní. Poskytovatelia obsahu pritom môžu mať na geografické blokovanie objektívne opodstatnené dôvody – napríklad otázky DPH alebo určité zákonné ustanovenia o verejnom záujme. Komisia už navrhla legislatívu na zaistenie toho, aby spotrebitelia, ktorí si chcú kúpiť výrobky a služby v inej krajine EÚ (či už cez internet alebo osobne) neboli diskriminovaní z hľadiska dostupnosti cien, predajných alebo platobných podmienok, pokiaľ na to nie je určitý objektívny dôvod. Komisia takisto predložila návrhy na modernizáciu pravidiel EÚ v oblasti autorského práva, najmä s cieľom zlepšiť cezhraničný prístup k online audiovizuálnemu obsahu, pričom sa zohľadňuje význam roly, ktorú územné využívanie audiovizuálneho obsahu zohráva v modeli financovania európskeho audiovizuálneho priemyslu. O oboch návrhoch sa v súčasnosti rokuje v Európskom parlamente a Rade.

 

Komisia otvára diskusiu o využívaní prínosov globalizácie

Komisia zverejnila diskusný dokument o využití prínosov globalizácie. Ten nadväzuje na Bielu knihu o budúcnosti Európy, ktorú EK predstavila 1. marca a v ktorej sa uvádzajú hlavné výzvy a príležitosti pre Európu v nadchádzajúcom desaťročí.

Zhrnutie diskusného dokumentu:

  • v celosvetovom meradle pomohla globalizácia stovkám miliónov ľudí vymaniť sa z chudoby a chudobnejším krajinám umožnila dobehnúť tie bohatšie
  • každá miliarda eur dodatočného vývozu podporí 14 000 pracovných miest z lacnejšieho dovozu majú prospech najmä chudobnejšie domácnosti
  • približne 1/3 príjmov členských štátov pochádza z obchodu so zvyškom sveta
  • s globalizáciou sú však spojené aj výzvy. Mnohí Európania sa obávajú, že globalizácia vedie k nerovnosti, strate pracovných miest, sociálnej nespravodlivosti či k znižovaniu noriem životného prostredia, zdravia alebo ochrany súkromia. Niekedy sa cítia ohrození, pokiaľ ide o ich identitu, tradície a spôsob života. Tieto obavy treba pomenovať a riešiť

Kľúčovými prioritami tejto Komisie je preto využiť prínosy globalizácie, formovať svet k lepšiemu, presadzovať vysoké normy a hodnoty mimo Európy, chrániť našich občanov pred nekalými praktikami a zvýšiť odolnosť našich spoločností a konkurencieschopnosť našich hospodárstiev.

 Cieľom diskusného dokumentu je na základe objektívneho posúdenia výhod a nevýhod globalizácie slúžiť ako podklad na diskusiu o tom, ako môžu EÚ a jej členské štáty usmerňovať globalizáciu spôsobom, ktorým sa predvída budúci vývoj a zlepšuje život Európanov.

 Na dokument o využití prínosov globalizácie bude do konca júna 2017 postupne nadväzovať séria diskusných dokumentov o:

  • prehĺbení hospodárskej a menovej únie
  • budúcnosti európskej obrany
  • budúcnosti financií EÚ
 

60 dobrých dôvodov prečo EÚ

Od roku 2000 má EÚ vlastné motto: „zjednotení v rozmanitosti“. Motto je vyjadrením toho, že EÚ rešpektuje rozmanitosť početných európskych kultúr, tradícií a jazykov. Deň Európy, európska vlajka a európska hymna sú spoločnými symbolmi EÚ. A čo zvyknete robiť 9. mája? Európska únia v tento deň kaž- doročne slávi Deň Európy. Je to vlastne jediný sviatok EÚ, hoci Európania v tento deň, žiaľ, nemajú pracovné voľno. Dátum má pre Európu osobitný význam: 9. mája 1950 predstavil vtedajší francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman po prvý raz návrh na postupné zjednocovanie Európy ako nevyhnutný predpoklad mieru, demokracie a prosperity v povojnovej Európe.

Čítať celý článok...

 

Prieskum Eurobarometer: Takmer 90 percent respondentov sa domnieva, že je dôležité, aby EÚ financovala činnosti humanitárnej pomoci

Európska komisia dnes uverejnila výsledky prieskumu Eurobarometra k postoju verejnosti k úlohe Európskej únie v oblasti zásahov v núdzových situáciách.  Podľa výsledkov sa až 88 percent respondentov domnieva, že je dôležité, aby EÚ financovala humanitárnu pomoc a 90 percent uviedlo, že je dôležité, aby EÚ pomáhala koordinovať reakciu na katastrofy v oblasti civilnej ochrany EÚ prostredníctvom svojej úlohy. Väčšina občanov EÚ (56 %) si zároveň myslí, že ich vlastná krajina nemá dostatočné prostriedky na riešenie všetkých závažných katastrof z vlastných prostriedkov, na Slovensku je to až 66 percent opýtaných.

Celý prieskum Eurobarometra (v anglickom jazyku) nájdete tu.

Výsledky za Slovensko tu.

Štatistická perla na záver: Podľa správy za rok 2015, ktorú dnes zverejnil Eurostat, sa mladí ľudia v EÚ sťahujú od rodičov priemerne vo veku 26,1 rokov. Najhoršie sú na tom Chorváti (31,4 rokov), Malťania (31,1), Slováci (30,9) a Taliani (30,1).

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie