Európske roky 

Nový vedúci Zastúpenia EK na Slovensku

Európska komisia dnes vymenovala Ladislava Miku za nového vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave. Svojej funkcie sa ujme 1. januára 2018. Na túto pozíciu prinesie rozsiahle znalosti o inštitúciách EÚ, ktoré získal počas svojho viac ako desaťročného pôsobenia na vysokých postoch v Európskej komisii, a takmer dvadsaťročné skúsenosti z českej a slovenskej verejnej správy. Ladislav Miko v tejto pozícii nahradí Dušana Chreneka, ktorý ju zastával od roku 2012.

Viac podrobností sa dozviete v tlačovej správe.

 

278 miliárd EUR z eurofondov v reálnej ekonomike EÚ

13.12.2017 bola zverejnená Strategická správa o implementácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) za rok 2017.

Do októbra 2017 bola takmer polovica prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na obdobie 2014 – 2020 vyčlenená na konkrétne projekty. Do konca roka 2016 podporu z fondov získalo takmer 793 500 podnikov a bolo vytvorených približne 154 000 nových pracovných miest.

Čítať celý článok...

 

Ste kompatibilní s Galileom?

12.12.2017 boli na obežnú dráhu vypustené ďalšie štyri satelity navigačného systému Galileo, čím sa súčasná konštelácia rozrástla na 22 satelitov.

Galileo podporuje núdzové operácie, poskytuje presnejšie navigačné služby, ponúka lepšiu časovú synchronizáciu kritických infraštruktúr a zaručuje bezpečné služby pre verejné orgány. Systém bol spustený presne pred rokom a odvtedy ho využíva čoraz viac podnikov či start-upov a sprístupňujú tomuto systému svoje zariadenia, vrátane nového iPhone 7. Či je zariadenie kompatibilné s Galileo sa dá overiť tu: http://www.usegalileo.eu/SK/

Akonáhle bude konštelácia satelitov kompletná, zlepší sa signál pre navigácie do áut ale aj pre mobilné zariadenia.

Ďalšie podrobnosti nájdete v infohárku o vesmírnej stratégii EK.

 

Nový prieskum o korupcii pred Medzinárodným dňom boja proti korupcii

Európska komisia pri príležitosti zajtrajšieho Medzinárodného dňa boja proti korupcii  uverejnila dva nové prieskumy Eurobarometra, ktoré skúmajú postoje a skúsenosti občanov a firiem s korupciou. Výsledky ukazujú, že zatiaľ čo je korupcia považovaná na menej rozšírenú ako v predchádzajúcom prieskume, 68% Európanov si stále myslí, že v ich krajine je korupcia rozšírená a 37% firiem vníma korupciu ako problém pre ich biznis. Z prieskumu tiež vyplýva, že väčšina Slovákov považuje korupciu za akceptovateľnú.

Čítať celý článok...

 

Testovanie zariadení eCall

Všetky nové modely osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel vyrobené od apríla 2018 budú mať povinne zabudovaný systém tiesňového  volania eCall.

Čítať celý článok...

 

Prehĺbenie hospodárskej a menovej únie

Európska komisia 06.12.2017 predkladá akčný plán a návrhy konkrétnych krokov na nadchádzajúcich 18 mesiacov s cieľom posilniť jednotnosťúčinnosťdemokratickú zodpovednosť hospodárskej a menovej únie v Európe do roku 2025.

Hospodárska a finančná kríza, ktorá postihla Európu, sa nezačala v eurozóne, odhalila však niektoré jej inštitucionálne nedostatky. O necelých desať rokov neskôr všetky európske štáty rastú a nezamestnanosť je na najnižšej úrovni od roku 2008.

Čítať celý článok...

 

Výdavky EÚ na výskum a vývoj

V roku 2016 vynaložili členské štáty EÚ na výskum a vývoj celkovo viac ako 300 miliárd EUR. Intenzita výskumu a vývoja, t. j. výdavky na výskum a vývoj ako percento HDP, zostali minulý rok na úrovni 2,03 %. Pred desiatimi rokmi (v roku 2006) bola táto intenzita na úrovni 1,76 %.

V porovnaní s inými hospodárstvami bola intenzita výskumu a vývoja v EÚ oveľa nižšia ako v Južnej Kórei (4,23 % v roku 2015) a Japonsku (3,29 % v roku 2015) a Spojených štátoch (2,79 % v roku 2015). Dosahovala však približne rovnakú úroveň ako v Číne (2,07 % v roku 2015) a bola podstatne vyššia ako v Rusku (1,10 % v roku 2015) a Turecku (0,88 % v roku 2015).

Čítať celý článok...

 

Výsledky programu Erasmus+ za minulý rok: rekordné čísla

Program Erasmus+ má za sebou ďalší rekordný rok. Oproti minulému roku sa rozpočet programu Erasmus+ zvýšil o 7,5 %. EÚ tak investovala rekordných 2,27 mld. eur na podporu mobility 725 000 Európanov, ktorí prostredníctvom grantu mohli študovať, vyučovať, absolvovať odbornú prípravu, pracovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.

Čítať celý článok...

 

Nové nástroje na boj proti podvodom v oblasti DPH

Nové nástroje, ktoré dnes navrhla Európska komisia, majú za cieľ posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi a umožniť im rýchlejšie a efektívnejšie riešiť podvody v oblasti DPH, a to aj tie, ku ktorým dochádza online. Návrhy by mali celkovo výrazne posilniť našu schopnosť identifikovať podvodníkov a páchateľov trestnej činnosti, ktorí sa obohacujú na daňových príjmoch, a zakročiť proti nim.

Čítať celý článok...

 

Podpora vedeckých projektov

Európske výskumné centrum (ERC) dnes udelilo granty ERC pre konsolidátorov (Consolidator Grants) viac ako 300 výskumníkom v celej Európe. Ide o granty z programu Horizont 2020 vo výške 630 miliónov Eur na podporu excelentnosti a konkurencieschopnosti. Projekty budú mať rôzne zameranie a prinesú odpoveď na mnoho súčasných vedeckých výziev ako antibiotická rezistencia, mechanizmy kolektívneho rozhodovania v spoločnosti či forenzné praktiky.

Tieto granty sú udeľované vynikajúcim výskumným pracovníkom z rôznych krajín, ktorí majú 7 až 12 rokov skúseností od ukončenia svojich doktorandských prác (PhD) a vďaka svojim vedeckým výsledkom ich čaká sľubná budúcnosť v oblasti vedy.

Viac informácií je k dispozícii online: správapríklady výskumných projektovštatistiky.

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie